Rozhovor s Jiřím Šindelářem, předsedou a výkonným ředitelem Unie společností finančního zprostředkování a poradenství USF ČR

Největší profesní sdružení pro finanční poradce, USF ČR, založilo společně s Vysokou školou finanční a správní Českou akademii finančního poradenství. Ta poradcům nabídne certifikační program Master of Financial Planning (MFP). Po vzdělávání finančních poradců se posledních několik let volalo, aby se pročistil a zkvalitnil trh.

Po vzdělávání finančních poradců se delší dobu mezi politiky volalo. Nově vzniklá akademie je toho důsledkem? Je to „politická objednávka“?

Není. Politickou rovinu zastupují spíše povinné zákonné zkoušky, ovšem náš program MFP je věc nadstavbová, výběrová. Vznik ČAFP byl pak přirozeným důsledkem toho, že na trhu chybělo praktické profesní vzdělávání, které by dalo opravdu profesionálním poradcům příležitost prokázat své znalosti a schopnosti u zkoušky garantované prestižní vysokou školou a nejsilnějším oborovým sdružením.

Už v květnu mají do „lavic“ zasednout první studenti certifikačního programu Master of Financial Planning (MFP). Jak dlouho budou chodit do školy a jak často?

Je třeba zdůraznit, že program MFP je založen především na certifikaci, tj. zkoušce. V prvé fázi chceme hlavně nabídnout možnost zkušeným poradcům nechat se certifikovat bez nutnosti absolvovat další mnohatýdenní kurzy, které již objektivně nepotřebují. Těm, kteří si jsou svými znalostmi méně jistí, nabídneme ucelovací přípravný kurz v řádu jednotek týdnů. Kompletní vzdělávací program pro juniorní poradce, takzvaně „od nuly“, nabídneme až v další fázi.

Co jsou základní pilíře tohoto typu vzdělávání?

Program MFP je postaven na sedmi pilířích, které dokonale pokrývají všechny etapy klientova finančního života. Jde o následující moduly: Metodika finančního plánování, Aktiva a pasiva domácnosti, Příjmy a výdaje domácnosti, Akumulační fáze aktivního života, Dekumulační fáze života v důchodu, Tvorba finančního plánu a Etika a samoregulace.

Jak se bude hodnotit evaluace absolventa? Zkouškou? Jak náročnou?

Zkouška je jádrem programu a bude náročná. Někdy trochu v nadsázce říkáme, že šanci udělat jí bez přípravy bude mít pouze zkušený poradce s deseti roky praxe a všemi zákonnými zkouškami, ovšem nováček zákonitě pohoří. Zkouška bude mít dvě části: písemný test, který zhodnotí odborné znalosti, a následně ti, co v něm uspějí, postoupí k ústní části, kde budou obhajovat řešení pro konkrétní případovou studii (fiktivního klienta).

Mluvíte o titulu z tohoto certifikačního programu. Kam ho lze na škále střední škola – vyšší škola – vysoká škola – rekvalifikace postavit? DiS. – Bc. – MBA?

Jde jednoznačně o navazující profesní vzdělávání, které není formálním titulem ve smyslu např. vysokoškolského zákona. Nejbližší analogií je tedy již zavedené MBA.

O tom jste při představení hovořili, o vybudování takové značky, jako je právě MBA. Není to příliš ambiciozní plán?

Jsem přesvědčen, že není. Náš partner Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) nabízí mj. i program MBA, ve spolupráci s prestižní americkou univerzitou. Nabídnout stejný standard u programu MFP tedy nebude problém. A je jednoznačným zadáním, aby program byl výběrový a opravdu jakousi „mistrovskou“ zkouškou pro onu spoustu kvalitních lidí v našem oboru.

Je možné, že by v nějaké podobě by mohl být program nabízen jako studijní předmět v rámci, kupříkladu volitelných předmětů, na ekonomických vysokých školách?

To je hudba budoucnosti, nicméně reálná. Věřte, že i o tom uvažujeme a i tento rozměr může naše spolupráce s VŠFS dostat.

Děkuji za rozhovor.

Česká akademie finančního plánování pro profesionály startuje