Dokončení rozhovoru s Jiřím Hynkem, prezidentem a výkonným ředitelem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky

Kandidoval jste na prezidenta republiky v letošních prezidentských volbách. Jaké vlastnosti by měl mít prezident republiky. Měl jste nějaký vzor v zahraničí nebo u nás?

Jsem člověk, který se vzory moc neřídí. Ale jsou určité vlastnosti, o kterých jsem přesvědčen, že jsou pro život dobré. Kdysi jsem četl knihu o životě Charlese de Gaulla. Byl to muž houževnatý a statečný. Když během prví světové války padnul do německého zajetí, tak se pětkrát pokusil z něj uprchnout. Pokaždé ho chytili, přesto se o to pokoušel i nadále. Houževnatost a statečnost jsou vlastnosti, které by prezidenta určitě zdobily. Také by to měl být člověk charismatický a moudrý, který se na věci umí dívat s nadhledem a má na ně vlastní názor.

Jaká to byla pro vás zkušenost zúčastnit se prezidentských voleb? Myslíte si, že by byl u nás efektivnější prezidentský systém?

Celá kampaň prezidentských voleb je pro mě neocenitelnou zkušeností. Pevně věřím, že získanou zkušenost budu schopen uplatnit ve svém dalším životě. Přestože se zdá, že by prezidentský systém mohl být více efektivní, nejsem jeho příznivcem. Podívejme se na Francii, kde se díky prezidentskému systému moc koncentrovala v rukou Emmanuala Macrona. Trochu mě jímá hrůza, že evropským lídrem je člověk bezdětný s manželkou o 24 let starší, který se zabývá především sám sebou a jehož zvolení je výsledkem marketingové kampaně. Nevěřím, že takového člověka zajímá budoucnost Evropy. V našem parlamentním systému nelze moc uchopit jedním politikem, což je zárukou demokracie i za cenu menší efektivity.

Obranný a bezpečnostní průmysl jsou dnes základem státu. Jak a v čem vy vidíte v budoucnu bezpečnost ČR a EU? Myslíte, že někdy dosáhneme slibovaných dvou procent HDP na tento průmysl?

Žádná země nebude nikdy bezpečná bez ochoty občanů pro svoji bezpečnost něco udělal. Ministr národní obrany František Machník ve své slavném projevu v Národním shromáždění pravil: „Avšak armáda sama naprosto nestačí na obranu státu. Dnes válčí celé národy i státy, všichni jejich obyvatelé a všechny jejich prostředky. Armáda je spíše jen organisátorem všech těchto složek a první hlídkou nebo předním vojem pro první náraz, pro první útok nepřítele. Tento útok, slavná sněmovno, vydrží a odrazí armáda tím bezpečněji, čím solidárněji celý národ a stát, všechno jeho obyvatelstvo bude bojovat po jejím boku.“ Největším nebezpečím pro vlastní bezpečnost je pocit občana, že když platí daně, že se o to někdo postará. Měli bychom mít na paměti stále platné přísloví: „Hledáš-li pomocnou ruku, najdeš ji na konci svého ramene“. Vlastní bezpečnost je ohrožována i ideologií, která se snaží potlačovat národní uvědomění, což vede k odcizení lidí od vlastního národa. V neposlední řadě je to neochota politiků obranu financovat a vlastní obranný průmysl podporovat. Obávám se, že v době, kdy budeme ochotní vydávat dvě procenta HDP, už bude pozdě a nebudeme pány ve vlastní zemi.

V současné době se připravuje rozpočet EU na léta 2021-2027. Bezpečnost je jednou z velmi důležitých položek. Na druhé straně to vypadá, že příspěvek Velké Británie bude velmi chybět. Jak by se podle vás měly zachovat státy Evropy?

Hospodaření v Evropské unii a celý její dotační systém vypadá jako, když si dáváte transfúzi z levé ruky do pravé, a ještě spoustu krve při tom vylijete na zem. Nedivím se Velké Británii, že se v tomto spolku nechce nadále zúčastnit. Členské země by měly přinutit bruselské úředníky udělat rozpočet EU tak, aby nebylo nutné zvýšit příspěvky členských zemí. Obávám se, že tomu bude naopak, že bruselští úředníci přinutí členské země navýšit příspěvky. Což bude mít negativní dopad na bezpečnost. Protože bezpečnost je výlučnou záležitostí národních států a není financována ze společných zdrojů.

Jak si nejvíce odpočine Jiří Hynek?

Moji slabou stránkou je, že příliš odpočívat neumím. Rád sportuji, protože při sportu nemůžete myslet na práci. Také mám rád pobyt v přírodě. Myslivost máme v rodině a ač jsem s ní začal relativně pozdě, tak je to koníček, při kterém přijdu na jiné myšlenky. Už se těším, až synové budou větší a budu moci chodit s nimi.

Děkuji za rozhovor.