Finanční arbitr, který je mimosoudním institutem pro řešení zákonem stanovených sporů mezi spotřebiteli a finančními společnostmi, loni přijal 1 337 návrhů na zahájení řízení, což byl meziroční pokles asi o třetinu.

V roce 2016 přitom zahájil 1951 řízení, což bylo nejvíc od zavedení arbitra v roce 2003. Celkově loni projednával 3 220 sporů a vyřídil přes 4 000 dotazů veřejnosti. Uvádí to výroční zpráva o činnosti finančního arbitra, kterou předložil poslancům. Největší část loňských přijatých návrhů představovaly stejně jako v dřívějších letech spory ze životního pojištění a ze spotřebitelských úvěrů. Nejméně sporů se týkalo kolektivního investování. Arbitr ve své zprávě uvádí, že jeho primárním cílem je smírné řešení sporu, což se mu ve většině projednávaných a oprávněných sporů daří. Instituce se podle něj obracejí kvůli jeho verdiktům na soudy řádově jen v jednotkách případů. „Z dosud skončených soudních přezkumů vyplývá, že soudy potvrzují rozhodnutí finančního arbitra,“ stojí ve zprávě.

Arbitr však uvádí, že na druhé straně jeho institut bývá zneužíván prostřednictvím nejrůznějších uskupení, která organizují hromadná podávání návrhů na zahájení řízení za spotřebitele, a to často i bez jeho vědomí. Tím pak spory ztrácejí povahu nejen individuálního sporu, ale často i spotřebitelského sporu, protože peníze vymáhá osoba, která na sebe nechala od spotřebitele podstoupit jeho pohledávku, uvádí zpráva.

Do působnosti arbitra spadá v současné době mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z platebního styku, neplatebních účtů a vkladních knížek, elektronických peněz, úvěrů včetně hypoték i úvěrů ze stavebního spoření, sporů ze stavebního spoření, většiny sporů z kolektivního investování a investičních služeb, ze směnárenských obchodů a životního pojištění. Pod arbitra naopak nespadá z finančních služeb penzijní připojištění a neživotní pojištění.

Pokud se spotřebitel obrátí na arbitra, nemusí být v řízení zastoupen a řízení je bezplatné. Finanční instituce se musí řízení účastnit. Arbitr loni v 15 případech zahájil řízení o pokutě kvůli tomu, že daná finanční instituce mu neposkytla součinnost.

Od roku 2011 je finančním arbitrem Monika Nedelková a jejím zástupcem Lukáš Vacek. V letošním roce na sebe finanční arbitr upoutal pozornost, když rozhodl, že některé smlouvy o investičním životním pojištění u dvou pojišťoven jsou neplatné. Podle klientů pojišťoven může být neplatných smluv až milion. Dotčené pojišťovny naopak argumentují tím, že smlouvy byly uzavřeny v souladu se zákonem a rozhodnutí arbitra se týkalo jen konkrétních individuálních pojistných smluv.

ČTK