Úřad regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy zatím neobdržel právní analýzu, jak dál postupovat v kauze Čapí hnízdo. Další kroky včetně případné daňové kontroly vyplynou ze závěrů právníků, sdělil ČTK ředitel úřadu Kamil Munia. Pro podezření z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu rekreačního a konferenčního areálu obvinila policie premiéra Andreje Babiše (ANO).

Sněmovna ho spolu s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem, který také čelí obvinění, vydala k trestnímu stíhání. Dotační úřad nyní řeší, zda zahájit správní řízení s příjemcem dotace. Munia ČTK už v únoru řekl, že další postup bude konzultován s nezávislou právní kanceláří. Její doporučení ale zatím není známo. „Právní analýza v případě projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo probíhá, dosud nebyla ukončena. Další kroky včetně případné daňové kontroly budou učiněny až na základě závěrů z této analýzy,“ uvedl Munia.

Odmítl zároveň vyjádření krajského zastupitele za ODS Michaela Pánka, že letos hrozí promlčení případu. Pánek tvrdí, že možnost požadovat zpět neoprávněně získanou dotaci končí po deseti letech od jejího získání. Výbor ROP Střední Čechy ji přitom schválil v srpnu 2008. „Přístup Středočeského kraje ke kauze Čapího hnízda na mne působí dojmem, že záměrně čekáme, až tato lhůta uplyne, aby Andrej Babiš nemusel dotaci na Čapí hnízdo vracet,“ prohlásil Pánek.

Munia to ale vidí jinak. „Dle našeho právního názoru desetiletá lhůta pro možnost požadovat vrácení dotace za porušení rozpočtové kázně v tomto případě letos neuplyne,“ upozornil. Poukázal na to, že podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze odvod uložit do deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla porušena rozpočtová kázeň. „Přičemž za den porušení rozpočtové kázně lze v tomto konkrétním případě považovat den připsání peněžních prostředků na účet příjemce,“ upřesnil. Další podrobnosti nechtěl sdělit. „Vzhledem k tomu, že daňová kontrola je vázána zásadou mlčenlivosti, a to i v případě vyhledávací činnosti správce daně před zahájením samotného řízení, nemůžeme vám nyní poskytnout žádné bližší informace,“ dodal.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba.

ČTK