Rostoucí ekonomika, rychlý konec zimy a výhodné rozložení květnových svátků znamenaly, že asistenční společnosti skokově přešly z poskytování pomoci na zasněžených svazích na rozpálené pláže. Sezóna „letních“ dovolených prakticky začala květnovými svátky, které umožnily užití si prodloužených víkendů.

Jarní preference českých turistů naznačuje trend návratu na dříve oblíbené destinace v Egyptě, Tunisku a v Turecku. Členové České asociace asistenčních společností (ČAAS) budou mít během hlavní části letní sezóny nepřetržitě k dispozici až stovku operátorů, desítky lékařů a jiných specializovaných zdravotníků, kteří budou připraveni s klienty v nouzi komunikovat a pomoci jim, co nejlépe řešit jejich zdravotní komplikace v zahraničí. Díky neúčtování poplatků za roaming v rámci EU letos asistenční společnosti očekávají větší rozšíření moderních komunikačních technologií, jakými je například videohovor s operátorem či lékařem.

Asistenční společnosti sdružené v ČAAS pomohou během sezóny letních dovolených (květen-červen) zhruba čtyřiceti tisícům klientům, kteří se na ně obrátí se svými zdravotními problémy. Počet asistenčních zásahů v posledních letech meziročně roste o 20-30 procent a ne jinak tomu bude i během letošní sezóny. Nejvíce případů se řeší v tradičních dovolenkových destinacích jako jsou Řecko, Egypt, Turecko, Chorvatsko a Španělsko, nejčastěji pak jde o zažívací obtíže, virová onemocnění, záněty uší, drobné úrazy horních a dolních končetin, onemocnění ledvin v důsledku nedodržení pitného režimu, úžeh, úpal a sluneční alergie. „Z našich letošních statistik vyplývá, že opět roste zájem o Egypt a Turecko. Tyto destinace velmi dobře známe a jsme zde schopni poskytovat asistenční služby na velmi vysoké úrovni. Tradičně velký zájem opět očekáváme o Chorvatsko. Výhodou poskytované zdravotní péče v této zemi na pobřeží Jaderského moře je minimální jazyková bariéra, v partnerských zdravotních zařízeních zde často pracuje personál, který je schopen komunikovat v češtině,“ popisuje očekávané trendy Libor Diepolt, viceprezident ČAAS a ředitel asistenční společnosti Euro-center.

Videochat s lékařem

Stanovení diagnózy na dálku neumožňuje legislativa, některé asistenční společnosti proto pomáhají alespoň tím, že nabízí konzultace zdravotního stavu s lékařem po telefonu anebo pomocí videochatu. „Taková služba je primárně určena k uklidnění klienta, kterého v zahraničí postihnou zdravotní obtíže a je nucen vyhledat místního lékaře. Jazyková bariéra mezi ním a ošetřujícím lékařem v zahraničí může působit další komplikace. Služba slouží ale i ke konzultaci aktuálního zdravotního stavu, vysvětlení konkrétních lékařských pojmů a diagnóz či dávkování léčiv,“ říká Zbigniew Macura, provozní ředitel Allianz Worldwide Partners pro ČR a SR, která zavedla videochat pro své klienty, a člen ČAAS. „Klientům, kteří cestují do zahraničí s cestovním pojištěním, nabízíme možnost komunikovat s naším lékařem pomocí videochatu. Vizuální kontakt mezi lékařem a klientem je obrovský benefit, když k tomu přidáte fakt, že lékař na vás mluví vaším rodným jazykem, je tato služba nedocenitelná,“ dodává Macura. Videochat, který funguje v počítači i mobilním zařízení, je po emailové, telefonické a osobní komunikaci další způsob, jak klientovi pomoct na dálku. Allianz Worldwide Partners zavedla kromě video chatu i onlinechat, který nabízí rychlý způsob, jak vyřídit a uzavřít pojistnou událost a doručit všechny potřebné dokumenty. 

Pro vysokou úroveň poskytovaných služeb je rozhodující hustá síť smluvních zdravotních zařízení a lékařů ve všech destinacích. Operátor call centra asistenční společnosti je pak schopný rychle zareagovat na potřebu klienta a zajistit mu zdravotní péči, kterou potřebuje. Zároveň, pokud je to možné, tak poskytne finanční garanci za poskytnutou péči. „Ve většině letních turistických destinací zajišťujeme službu House Call Doctor, tedy návštěvu smluvního lékaře přímo v ubytovacím zařízení klienta. Zároveň disponujeme vlastním repatriačním střediskem, které je v případě potřeby připraveno k velmi rychlému převozu našich klientů zpět do ČR vlastním leteckým speciálem nebo vlastní sanitkou, případně intervenci našich odborníků přímo v místě,“ představuje služby pro klienty Marek Jaroš, člen prezidia ČAAS a generální ředitel asistenční společnosti Global Assistance.

Asistenční pomoc mohou využít klienti, kteří si sjednají na svou dovolenou cestovní pojištění. Kromě léčebných výloh, finanční kompenzace úrazu, náhrady za ztracená zavazadla, pak pojišťovna poskytne prostřednictvím partnerské asistenční společnosti i „první pomoc“ při nemoci či úrazu, a to přímo v dovolenkové destinaci. „Mezi nejčastější služby, které poskytujeme, patří vyhledání a zajištění zdravotní pomoci či poskytnutí finanční garance za zdravotní péči, a to bez doplatku klienta. V případě potřeby zajišťujeme i repatriaci klientů zpět do ČR. To se vztahuje jak na návrat ze zdravotních důvodů, tak například z důvodu krachu cestovní kanceláře, kdy pochopitelně není možné nechat klienty bez pomoci,“ říká Vladimír Fuchs, viceprezident ČAAS a generální ředitel asistenční společnosti Europ Assistance.

Osm typů, kdy se ze zahraničí obrátit na asistenční společnost své pojišťovny:

  1. Pokud se obáváte, že zdravotní problémy nezvládnete řešit sami a budete potřebovat pomoc lékaře
  2. V případě úrazu
  3. Pokud potřebujete doporučit zdravotní zařízení, kde vás ošetří
  4. Pokud potřebujete pomoci překonat jazykovou bariéru při komunikaci s lékařem
  5. V případě ztráty zavazadel, dokladů, peněz
  6. V případě krachu cestovní kanceláře
  7. V případě, že potřebujete ze zdravotních důvodů pomoci s návratem do ČR
  8. Pokud potřebujete právní pomoc v souvislosti s pojištěním odpovědnosti

Telefonní číslo na asistenční společnost si před odjezdem na dovolenou uložte do telefonu a mějte ho pokud možno vždy u sebe i na kartičce, kterou k cestovnímu pojištění obdržíte od pojišťovny.