Mezi více než osmi sty pojištěnými cestovními kancelářemi je šest procent společností ohroženo úpadkem. ČTK o tom informovala analytická společnost Bisnode. Její model hodnotí pravděpodobnost krachu firmy v následujících dvanácti měsících. Asociace cestovních kanceláří se proti závěrům studie Bisnode ohradila.

Cestovní kanceláře v ČR musí být podle zákona povinně pojištěny proti úpadku. Analýza kanceláří s uzavřenou pojistnou smlouvu proti krachu ukázala podle Bisnode na to, že úpadkem je ohroženo 52 společností. Tyto firmy jsou hodnoceny stupněm „rizikový“, tedy s vysokou pravděpodobností úpadku. Dalších 44 společností vykazuje zvýšené riziko. Většinu, 61 procent cestovních kanceláří, Bisnode hodnotí jako stabilní s minimálním rizikem úpadku.

Pokud bychom přijali závěry studie, museli bychom se obávat, že ve velmi krátké době zkrachuje přes 80 cestovních kanceláří. To je více, než jich zkrachovalo za posledních 15 let celkem. Znamenalo by to zároveň, že je náš obor v obrovské krizi a že jsou ohrožené dovolené mnoha klientů. Musíme se proti takovým poplašným zprávám ohradit,“ reagoval místopředseda asociace Jan Papež.

Obor cestovního ruchu prožívá podle něj naopak dobré období. „Nevidíme kolem sebe žádné indicie, které by naznačovaly, že se blíží katastrofa, kterou naznačuje tato studie,“ uvedl. Ohradil se i proti tvrzení, že pojišťovny pojistí i rizikové společnosti. „V takovém případě by sama pojistka ztrácela smysl. Praxe minulých let ukázala, že zákon nastavil parametry trhu takovým způsobem, že je klient ochráněn a obor je z hlediska spotřebitelského bezpečí jedním z nejspolehlivějších,“ dodal.

Za posledních deset let zkrachovalo asi čtyřicet kanceláří, takže není reálné, aby to nyní za jediný rok bylo osmdesát. Navíc v době, kdy se celému trhu cestování velmi daří. Údaje, které z cestovních kanceláří pravidelně dostáváme, potvrzují, že drtivá většina z nich je ekonomicky stabilních,“ doplnil Štěpán Landík, člen představenstva ERV Evropské pojišťovny, která je lídrem v pojištění insolvence CK.

Nabízet, prodávat a organizovat zájezdy může v ČR pouze koncesovaná cestovní kancelář. V souladu se zákonem musí být kancelář zajištěna pro případ úpadku po celou dobu své činnosti. Od roku 2016 platí novela zákona, která ukládá cestovním kancelářím povinnost nejpozději do každého 25. dne následujícího měsíce zaslat pojistiteli vybrané údaje o činnosti CK za předchozí měsíc. V posledních letech v Česku krachovalo ročně méně než deset cestovních kanceláří. Většinou šlo o menší firmy.

ČTK