Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) letos do konce dubna zvýšil příjmy meziročně o sedmnáct procent na více než půl miliardy korun. Nejvíce úřad získal z prodeje majetku, především pozemků. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí úřadu Radek Ležatka.

K významným prodejům patřil pozemek na náměstí Republiky v Praze, prodaný za 45 milionů korun. Dále šlo o pozemek v Praze Libuši za 13,25 milionu korun nebo administrativní budova v Jablonci nad Nisou za 11,7 milionu korun.

Příjmy úřadu z pronájmů majetku pak od ledna do konce dubna činily 96,5 milionu korun, z toho 69,5 milionu z pronájmů pozemků a 27 milionů z pronájmů budov, staveb a bytů.

Ležatka upozornil, že v únoru ÚZSVM spustil vůbec první státní elektronický aukční systém, ve kterém se do 11. května uskutečnilo 444 elektronických aukcí na prodej movitého majetku. O podrobnostech bude dnes úřad informovat na tiskové konferenci.

Úřad také do konce dubna uzavřel celkem 443 dohod o zastupování v soudních sporech, což je v meziročním srovnání nárůst o 58 procent. Za celý loňský rok úřad uzavřel 1 246 dohod. Mezi nejčastěji zastupované instituce patří ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo financí a Státní pozemkový úřad.

Zároveň úřad informoval, že od ledna do dubna v majetkových soudních sporech uhájil státu zhruba 6,2 miliardy korun, z toho 3,5 miliardy pravomocně. V lednu úřad například pravomocně zvítězil ve sporu o 2,5 miliardy ohledně letadel Fischer Air.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vedle správy majetku také zastupuje Česko v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. Hlavní zdroj příjmů úřadu tvoří prodeje a pronájmy pozemků, budov a staveb a také prostředky, které státu připadly z tzv. odúmrtí po zemřelých bez dědiců.

ČTK