Výrobci kolejového pohlcovače hluku a využití betonového recyklátu a obec Vysoké Pole patří mezi vítěze soutěže, v níž ministerstvo průmyslu a obchodu ocenilo projekty využití druhotných surovin. Ceny dnes předal ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner v sídle Senátu. Ocenil také žákovské a studentské projekty.

Vítězem v kategorii výrobních podniků se stala plzeňská společnost Brens Europe za kolejový absorbér hluku. V kategorii stavebnictví zvítězila další plzeňská společnost AZS 98 za využití asfaltového a betonového recyklátu jako náhrady za kamenivo.

Z projektů veřejné správy nejlépe uspělo Envicentrum Pro krajinu, které zbudovala obec Vysoké Pole na Zlínsku na místě rekultivované skládky. Jeho posláním je mimo jiné posílit u mladé generace vztah k řemeslu, tradicím a krajině.

Mezi základními školami nejlépe uspěla škola pro sluchově postižené v Olomouci za projekt postav robotů sestavených z odpadových materiálů. Ze středních škol byl oceněn projekt Druhá šance Střední uměleckoprůmyslové škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové a první místo mezi vysokoškoláky obsadila Pavlína Šebestová z Vysokého učení technického v Brně, kterou čeká studijní cesta do Etiopie.

Cílem soutěže, která se poprvé konala loni, je hledat nové cesty k šetrnému nakládání se zdroji a jejich opětovnému využívání. Ceny v podobě skleněných váz jsou spojeny s finančními odměnami a studijními pobyty.

K loňským vítězům patřily firma Pogotech, která vyrábí betony, malty a prefabrikáty ze stavebních demoličních odpadů, a společnost Skanska za používání betonového recyklátu jako kameniva do betonu. Mezi obcemi vyhrála Neuměř na Domažlicku a mezi vysokoškoláky Michaela Dvořáková z VUT Brno. Prvenství získala za termoizolační desky na cementové bázi a tepelně a akusticky izolační vaty, do nichž použila odpadní polyesterová vlákna z výroby hydroizolace.

ČTK