Budoucí makroekonomický vývoj vnímá jako největší riziko pro své podnikání šedesát procent společností napříč různými sektory. Vyplývá to z každoročního průzkumu poradenské společnosti BDO mezi více než pěti sty představiteli firem po celém světě.

Hlavní zdroj obav představuje obchodní válka mezi USA a EU, britské opouštění Evropské unie (tzv. Brexit) či nová jednání o Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA). Po riziku státních i mezinárodních regulací se makroekonomický vývoj dle průzkumu stal druhou největší hrozbou, zatímco v roce 2017 zaujímal až třetí místo.

Podle celosvětového průzkumu auditorské a poradenské společnosti BDO považuje 60 procent firem za nejzávažnější zdroj rizik nepředvídatelný vývoj makroekonomiky. „Důvodem obav je potenciální existenční dopad na podnikání firem, zejména v podobě nových obchodních dohod a bariér. Aktuálně se jedná o uložení sazeb na dovoz kovů do USA, plánovaná protiopatření Evropské unie, anebo opětovné projednávání obchodních ujednání s Velkou Británii, která EU opouští,“ vysvětluje Lukáš Hendrych ze společnosti BDO. Tato opatření totiž mohou mít vliv jak na další obchodní dohody, tak i na bonitu jednotlivých průmyslových odvětví nebo dokonce ekonomiku celých států.

Schopnost vzdorovat rizikovým faktorům, jako je právě nepříznivý makroekonomický vývoj, nyní udává jen 28 procent dotázaných firem. Teprve ve fázi příprav na budoucí rizika se nachází 56 procent společností, zatímco 16 procent firem dokonce nemá vůbec žádnou strategii. Ta by podle průzkumu BDO měla spočívat v technologických inovacích, které dle mínění respondentů umožňují nejen průběžně zefektivňovat výrobní procesy nebo služby poskytované veřejnosti, ale také flexibilně reagovat na vývoj trhu.

Komentář BDO