Rozhovor s Tomášem Kovaříkem, regionálním ředitelem pro střední Evropu společnosti IDEMIA.

Společnost Idemia je světovým lídrem v důvěryhodných identitách pro stále více digitální svět. Jeho cílem je umožnit občanům i spotřebitelům interakci, placení, připojení, hlasování, a to cestami, které jsou v nynějším propojeném světě možné. Co to je za svět? Tomáš Kovařík říká, že spojují fyzický a virtuální svět. Na jedné straně se stále vyrábějí platební karty, na druhé straně se také poskytují možnosti platit virtuálně – nejen telefonem či virtuální kartou, ale dokonce už i obličejem.

Čím vším se vaše firma vlastně zabývá?

Platebními kartami a dalšími platebními nástroji, pomáháme bankám při získávání nových klientů využitím biometrie. Naše další divize se zabývají službami pro mobilní operátory, výrobou pasů a občanských průkazů, poskytujeme služby spojené s rozpoznáváním lidí např. pro CIA, FBI, letiště a podobně. V neposlední řadě investujeme hodně do inovací a propojujeme různé světy prostřednictvím naší divize IOT.

IDEMIA se zabývá i tzv. Augmented Identity – rozšířenou identitou. Co to je?

Jedná se o identitu, která je vám vlastní, tzn. nepotřebujete k jejímu ověření nic než sebe sama. Tato identita je vázána přímo na vás, na obličej, otisk prstu, oční rohovku.

Dnes je světovým trendem, aby každý věděl o každém, o jeho majetku, bankovních účtech, co kde dělá. Jak lze dosáhnout dobrého a bezpečného zabezpečení naší identity proti zneužívání? Budeme mít ještě vůbec právo na soukromí?

Právo na soukromí je jedním ze základních práv každého z nás a měli bychom na něm trvat. Měli bychom se vždycky ptát sami sebe, komu poskytujeme naše citlivé údaje, za jakým účelem a jakým způsobem s nimi bude zacházet. Ochrana našich citlivých údajů vedla i k zavedení GDPR.

Dnes je celosvětová tendence, jak říkáte, ověřování identity na základě vlastních biometrických údajů těla – otisk prstů, pohled očí, 3D rozpoznání tváře. To jsou již hodně osobní údaje každého jedince. Může se stát, že naše identita může být ukradena, napodobována, poškozena nebo jinak ohrožena, zvláště v případě ukradení dat či útokem hackerů?

Každý biometrický faktor má jinou úroveň spolehlivosti, napodobitelnosti a falšovatelnosti. Teoreticky se může stát, že některý z faktorů může být odcizen, proto je klíčové na biometrické projekty vybírat partnera, který má dostatečné zkušenosti s biometrií a ví, jak nakládat s citlivými údaji. Jako příklad mohu uvést naše karty s otiskem prstu, kdy otisk je nahrán přímo na čipu karty, kterou má zákazník u sebe a neuchovává se ani v bance, ani nikde jinde v cloudu. Zákazník tak má svůj biometrický identifikátor plně pod svoji kontrolou.

Jste lídrem a manažerem s téměř dvacetiletou praxí, zabýváte se i poskytováním vize a strategie zákazníkům koncových uživatelů o výhodách z podnikání. V čem to konkrétně spočívá?

Vždy je u mě na prvním místě zákazník s jeho vizí a potřebami, s jejichž naplněním se mu společně se svým týmem snažím pomáhat.

Máte také speciální znalosti v oblasti budování týmu, plánování prodeje, získávání a rozvoje partnerů. V čem jsou speciální?

Nedokáži říct, jestli jsou moje znalosti nějak speciální, to by měli posoudit jiní. Mám individuální přístup jak ke členům svých týmů, tak obchodních partnerů a na vzájemné důvěře buduji dlouhodobé vztahy.

Kromě češtiny hovoříte ještě čtyřmi dalšími jazyky – anglicky, německy, rusky a polsky. Jak se dá naučit tolik jazyků a plně jimi hovořit?

Úroveň mých jazykových znalostí není konstantní. Ve všech jazycích vyjma polštiny jsem byl schopen vést obchodní jednání, ale v dnešní době používám především angličtinu. Po krátkém oživení bych však byl schopen obnovit stejnou úroveň i v dalších jazycích.

Jak se díváte na sdílenou ekonomiku a její využití?

Sdílená ekonomika je rostoucím fenoménem a sám ji využívám, protože je velmi jednoduchá a pohodlná. Jsem přesvědčen, že se bude dále rozvíjet a růst i v jiných segmentech, než ve kterých ji známe dnes.

V digitální oblasti se automobily stanou chytřejšími a stále více autonomní a mohou nabízet celou řadu aplikací. Zabývá se tím i vaše firma?

Technologie pro automobilový průmysl je jeden stěžejních segmentů, na který se jako Idemia zaměřujeme. Dodáváme technologie pro firmy jako Tesla, Mercedes, BMW, JEEP a mnohé další.

Digitalizace ekonomiky přináší také vlnu nových obchodních modelů. Dokážeme předvídat, co vše přinese digitalizace ekonomiky a jaké nové obchodní modely?

Domnívám se, že digitalizace ekonomiky bude dlouhotrvající proces, který přinese řadu inovací a novinek.

Jakou roli v tom může sehrát vaše firma?

Společnost Idemia se adaptuje na nové tržní podmínky a masivně investuje do inovací, což je vidět i na podílu zaměstnanců pracujících v našich R&D centrech. Nacházíme stále nové obchodní modely a překryvy mezi dříve striktně oddělenými segmenty. Některá naše řešení, která využívali zákazníci především z odvětví „Public security“, se stávají běžnou součástí našich nabídek pro finanční sektor i mobilní operátory.

Idemia se zabývá také výrobou a prodejem plastových laminátových karet a identifikačních čipových karet. Budeme do budoucna vše ovládat již jen takovými kartami, mobilními telefony, napojenými na internet a cloud, či již vyvíjíte další nové technologie?

Podle mého názoru budeme čím dál častěji využívat naši vlastní identitu, tedy naše biometrické údaje, což nám výrazně zjednoduší život, protože nebudeme potřebovat nosit nic při sobě a veškerá autentizace bude probíhat na základě rozpoznání obličeje, otisku prstu, oční rohovky případně dalších biometrických znaků. Stěžejní cíl společnosti Idemia je zvýšit úroveň bezpečnosti a současně zvýšit komfort a pohodlí uživatelů.

Děkuji za rozhovor.