Dokončení rozhovoru s Davidem Menclem, zakladatelem a majitelem společnosti Ekonomické stavby

Co všechno by měl obsahovat správný developerský projekt?

Tuto otázku vynechám, odpověď by byla příliš dlouhá. 

Segment ve vašem podnikání naráží v současné době ještě na jeden problém – a to je nedostatek pracovní síly. Jak to vidíte vy? Jak se podle vás dá tento problém vyřešit?

Tak z toho nám upřímně bude bolet hlava nejvíce. A jde o největší budoucí riziko, kterému budeme čelit. Stavím domy v Česku, na Slovensku, v Polsku, Německu a nově také v Portugalsku. Velmi citelně si uvědomuji závislost na kvalitě pracovníků na stavbě. Až v Portugalsku jsem pochopil, jak velký dar v Česku a na Slovensku máme v mimořádně šikovných lidech. Ten rozdíl je obrovský. To je ta hezčí část pohledu. Bohužel, však má i svoji temnou stranu. Když se podívám po stavbách na lidi, kteří své řemeslo umí, zjistím, že jim je padesát let a více. Že jsou to lidé, kteří se řemeslu učili v době, když české a slovenské učňovské školství bylo na výborné úrovni. Dnes jsme však úplně jinde. Generujeme slabé učně co do zručnosti, co do řemeslného přemýšlení, které vždy bylo chloubou. Ve střednědobém pohledu začnou na českých stavbách scházet dobří lidé. V Německu staví Turci stavby nevalné kvality, v Anglii se dobrý instalatér platí zlatem. A stejné to bude za pár let v Česku. Myslím, že pak nás stavění domů bude bavit o poznání méně. 

Mezi vaše klienty patří často mladé rodiny. Kolik dnes za rodinný dům v průměru utratí? 

Ano, na to jsme velmi hrdí. Jsem šťastný, že jsme odemkli možnost stavět vlastní dům i mladým rodinám, kterým jinak systém spíše hází klacky pod nohy a snaží se je uzamknout v placení nájmů. Nejčastější hypotéka pro mladou rodinu je v programu Nulová hotovost, kde financujeme stoprocentně pozemek i dům. Nejčastější splátka je kolem deseti tisíc korun měsíčně za dům i pozemek dohromady. A k tomu platí mladá rodina cca čtrnáct set měsíčně za energie. Na nízké provozní náklady našich domů jsme také velmi hrdí. 

Dávají přednost moderním trendům typu nízkoenergetické a pasivní domy?

Ano. V ES již nestavíme jiné nežli nízkoenergetické domy. A klienti na naše doporučení slyší. 

Co si můžeme představit pod pojmem pasivní dům?

Pasivní dům je dům jen nepatrně lepší, než-li nízkoenergetický, jen o hodně dražší. Nízkoenergetický dům je skvělá volba s výbornou návratností investice. Pasivní dům je téměř to samé, jen o mnoho dražší, a tím pádem jde hlavně o marketingový způsob jak nechat klienty zaplatit více peněz, bez toho, aby dostali reálný užitek. 

Vy sám máte nízkoenergetický dům. Jaké technologie obnovitelných zdrojů energie využíváte? A proč? Je to nějaký trend do budoucna?

Ano, mám nízkoenergetický dům a průběžně zkouším všechny technologie. Když něco doporučím klientům, mám to vždy nejprve vyzkoušené. V době již velmi blízké si dům zhruba polovinu energie sám vyrobí. K tomu jsme již blízko. Samozřejmý je pro mne solární ohřev teplé vody a plná automatizace (inteligence) domu. Trendem, na který se velmi těším, budou na energiích zcela nezávislé domy. 

V jednom rozhovoru jste řekl, že byste chtěl stavět domy „na sklad“. Co se pod tím dá představit?

Na sklad byla interpretace, kterou zvolila milá novinářka, se kterou jsem rozhovor dělal. Moje myšlenka je spíše jednoduchost. A abych byl úplně korektní, nejde o moji myšlenku, ale o myšlenku kamaráda, jehož projekt jsem podpořil. Tedy myšlenka je taková, že někteří lidé nechtějí jít cestou postupné stavby. Věnovat se rok výběru pozemku, projektování, stavění. Někteří lidé chtějí koupit dům bez starostí. S hotovou zahradou a skvěle zařízený. A právě takové domy kolega chce stavět a já mu v tom rád pomohu. Jednoduše přijdete k domu, kde již vše bude hotové. Vedle terasy jezírko, v jezírku plavou ryby, zahrada posekaná, dům skvěle zařízený a fungující. V ES máme cestu k domu opravdu mimořádně jednoduchou. A tato nová cesta má přinést ještě jednodušší alternativu k té naší jednoduché.(smích)

Jak si nejlépe odpočine developer?

S knihou na terase svého domu. Koutkem oka sleduji svého psa a děti jak si hrají v zahradě. Po chvilce čtení vezmu notýsek a přemýšlím, co ještě můžeme dělat lépe. Protože stavitel oddaný své věci moc odpočívat neumí. 

Kdybyste si mohl vybrat, věnoval byste se opět developerství či i jinému oboru? Proč?

Bez jediného zaváhání vím jistě, že bych šel znovu stejnou cestou. Upřímně mne naplňuje štěstí, které lidem svými domy přinášíme. To se nedá ničím jiným nahradit. Tedy opět bych stavěl domy. Jistě bych se vyvaroval mnoha rozhodnutí. Má cesta by dnes byla přímější, snazší. To je vždy rozdíl mezi mladým zápalem a pozdější zkušeností.

Děkuji za rozhovor.

Na více stavěných domů a bytů nemáme v Česku řemeslníky (I)