Rozhovor s Přemyslem Hanzelkou, ředitelem Poštovní spořitelny

Dnes již dvacet let pracuje v ČSOB. Říká, že bankéř má spoléhat i na intuici. Čísla a propočty jsou v bankovnictví základ a bez nich to nejde, ale vždy by měly být doprovázeny intuicí, zkušenostmi a selským rozumem. Z pohledu bankovních služeb je prý potřeba nejen umět vyvíjet nové produkty a služby pro tzv. „mileniály“, aleje nutné myslet také na silnou generaci věkově starších klientů využívajících tradiční služby a v některých oblastech i jiný přístup.

Měl jste sklony k tomu stát se bankéřem už od dětství?

Měl jsem krásné dětství s mnoha inspirujícími podněty a vjemy a tak si přesně ani nepamatuji, čím vším jsem chtěl být. Určitě toho bylo více, často se to měnilo a záběr byl široký – jistě však vím, že bankéř v plejádě těchto profesí tehdy nebyl.

Po vystudování právnické fakulty jsem chtěl pracovat ve firmě, která vyrábí něco hmotného, a každý den z ní odjíždějí nákladní auta naložená nějakými výrobky. Ta představa, že denně vidím takto hmatatelné výsledky práce, se mi líbila. Shoda náhod tomu chtěla, že jsem hned po vysoké škole nastoupil do banky, zcela nesplňující tuto moji úvodní představu. O to víc mě nyní těší, že i když přímo nevyrábíme hmotné statky, tak našim klientům pomáháme se k nim dostat a navíc různými cestami – například našimi službami, poradenstvím, investováním či půjčkami. Ta diverzita cest směřujících k tomuto cíli mě i po dvaceti letech baví.

Jaké byly vaše začátky v bankovnictví?

V bankovnictví, jak už jsem řekl, pracuji dvacet let a po celou dobu ve skupině ČSOB. Své profesní začátky budu mít vždycky spjaté s korporátním bankovnictvím ČSOB a především s oblastí akvizic mezinárodních firem, kterým jsem se věnoval během svých prvních let. Korporátní zkušenost a možnost jednat s mnoha firmami z různých oborů mi dala dobrý základ i pro mé další, nyní již více retailové působení v bance.

V Poštovní spořitelně jste již deset let. Jaké je podle vás její postavení na českém bankovním trhu?

Poštovní spořitelna má téměř dva miliony klientů a dle počtu klientů jsme číslo 4 na trhu. Díky partnerství s Českou poštou nabízíme nesrovnatelně širší pobočkovou síť než kterýkoli z našich konkurentů. Máme silnou klientskou základnu a unikátní pozici v menších obcích či na vesnicích. Ale i ve velkých městech stále získáváme nové klienty a chceme zde růst. Zatímco tradiční banky se už řadu let potýkají s odlivem klientů z běžných účtů, Poštovní spořitelně se tento negativní trend podařilo zastavit a klientskou základnu stabilizovat. Hodně nyní investujeme do vytváření specializovaných míst přímo poštách. Ty jsou pro nás dominantním fyzickým místem kontaktu s klienty. Rozjeli jsme nabídku pojištění a nyní pracujeme na zvýšení komfortu práce pracovníků České pošty při obsluze našich klientů. Jsem rád, že přitom všem získáváme ocenění jako třeba třetí místo v klientsky nejpřívětivější bance na trhu v r. 2017 nebo že na novém Poštovním účtu, který jsme představili přibližně před rokem, máme již 350 tisíc spokojených zákazníků. Ukazuje se, že jednoduché, dostupné a srozumitelné produkty jsou právě to, co naši klienti od nás chtějí.

Vaše banka je také přístupná na každé poště. Jak vnímáte změny v České poště a také její franšízingový koncept? Bude se spolupráce s Poštovní spořitelnou vztahovat i na ně?

Základní služby Poštovní spořitelny jsou našim klientům dostupné na každé poště. Tak tomu vždy bylo a ani do budoucna na tom nebudeme nic měnit. Koncept Pošta Partner, kdy v některých menších obcích poštovní služby zajišťuje jiný subjekt, nejčastěji obecní úřad, nic nemění na dostupnosti našich základních služeb. I na Poštách Partner si tak naši klienti mohou vyřídit nejčastěji žádané služby a vybrat hotovost. Pokud si klient chce vyřídit komplexnější produkt či službu velmi rychle ho oslovíme prostřednictvím jiné pošty či jiného kontaktního místa Poštovní spořitelny.

Podle demografické křivky je v poslední době zřejmé, že populace stárne. Jaká rizika to podle vás přináší?

Začal bych pozitivně: obecně je dobře, že se zvyšuje kvalita života a že se dožíváme delšího věku. Největší riziko tak vidím v dlouhodobé neudržitelnosti současného systému důchodového zabezpečení, zdravotnictví a systému dlouhodobé péče. V tomto směru byly učiněny některé kroky správným směrem, ale ještě nás čeká dlouhá cesta, která bude vyžadovat apolitickou diskuzi a odvahu dělat možná i méně populární kroky ve prospěch budoucích generací.

Z pohledu bankovních služeb je potřeba nejen umět vyvíjet nové produkty a služby pro tzv. „mileniály“, ale musíme myslet také na silnou generaci věkově starších klientů využívajících tradiční služby a v některých oblastech i jiný přístup. Raději než o rizicích bych tedy spíše hovořil o výzvách – musíme svým klientům rozumět, umět s nimi komunikovat, umět jim nabídnout další služby ale také je neustále vzdělávat v oblasti stále nízké finanční gramotnosti. Budoucnost tak nebude ani tolik o produktech, ale o službách, které půjdou nad rámec současného chápání finančních služeb, o rychlosti a konzistentním pozitivním zážitku při zachování toho nejdůležitějšího, co nám klienti dávají – svou důvěru.

Podle vaší poslední reklamy se zdá, že se dá půjčit na všechno. Na co se ale půjčit nedá? Je něco takového a proč?

U klasických spotřebitelských úvěrů nezjišťujeme, na co chce klient vypůjčené prostředky použít. Může si tak opravdu půjčit prakticky na cokoliv. Jsou oblasti financování, které jsou pro naši banku neakceptovatelné – hazard, zbrojní průmysl, terorismus, vždy si ale ověřujeme, zda si klient na sebe spolu s půjčkou nebere příliš velký závazek a bude schopen peníze splácet.

Jaké produkty a služby v současnosti Poštovní spořitelna nabízí?

Poté, co se nám loni podařilo navázat na naši dřívější spolupráci s Českou poštou, průběžně představujeme klientům nové produkty a služby pod značkou Poštovní spořitelny. Základem všech bankovních služeb samozřejmě zůstává běžný účet, o němž jsem již hovořil. Nabízíme ale také Poštovní fondy, prostřednictvím kterých chceme přiblížit výhody moderního investování široké veřejnosti, včetně lidí, kteří dosud s investováním nemají žádné zkušenosti. Z nabídky ČSOB naši experti vybrali takové fondy, které vyhovují potřebám typických klientů Poštovní spořitelny, ať už jde právě o ty, kteří investují vůbec poprvé, nebo zkušenější, ale konzervativně uvažující investory. Nabídka ušitá na míru klientům Poštovní spořitelny sklízí úspěchy – zájem o Poštovní fondy za první čtvrtletí letošního roku meziročně stoupl o 151 procent. Roste i zájem klientů o Poštovní půjčky a zavádíme také novou paletu pojišťovacích produktů včetně těch méně obvyklých či specifických, jako je například pojištění kybernetických rizik nebo pojištění právní ochrany.

Jak by se banky měly chovat v dobách růstu či krize se dočtete v pondělí 9.7.