Finanční správa v roce 2017 ukončila necelých patnáct tisíc daňových kontrol, což je meziroční pokles o více než čtvrtinu. Celková doměřená daň z daňových kontrol loni činila 11,6 miliardy korun, proti roku 2016 o pětinu méně. Vyplývá to ze zprávy o činnosti Finanční správy a Celní správy za loňský rok, kterou dnes projedná vláda.

V roce 2017 se zvýšil podíl kontrol s nálezem na 60,5 procenta, v roce 2016 tento podíl činil 53,8 procenta. Z celkové hodnoty doměřené daně v roce 2017 tvoří největší podíl doměřená DPH, která představuje 89,6 procenta. Loni se zvýšila efektivita kontrol, doměrek na jednu kontrolu činil 829 862 korun. To je nárůst proti předchozímu roku, kdy doměrek činil 766 103 korun.

Příčinou poklesu počtu provedených kontrol je podle zprávy zejména zaměření na subjekty, u kterých jsou indicie o krácení a zkreslování daňových povinností, například na řešení řetězových podvodů. Kontrola podvodných řetězců způsobuje, že v rámci jednoho případu není v některých případech možné ukončit kontrolu jednoho subjektu, dokud není prošetřený celý řetězec.

Celní správa ukončila v roce 2017 celkem 688 daňových kontrol, proti roku 2016 jde o pokles o 10,6 procenta. U spotřebních a energetických daní bylo podle aplikace „Sdružená podpora rozhodování – modul daňové kontroly“ ukončeno celkem 213 evidovaných daňových kontrol, z nichž ve 122 případech bylo zjištěno porušení právních předpisů. Doměřeno bylo následně 40,3 milionu korun.

Zároveň bylo na základě výsledků daňových kontrol vráceno daňovým subjektům 3,4 milionu korun, což v celkovém souhrnu činí 36,9 milionu korun, o které byla na základě výsledku daňové kontroly doměřena daň z moci úřední ze spotřebních a energetických daní. Dále celní správa v roce 2017 ukončila 475 kontrol po propuštění zboží, v rámci kterých byly zkontrolovány údaje na 5 411 celních prohlášení. Na základě těchto kontrol bylo vydáno 4 054 dodatečných platebních výměrů, kdy celková doměřená částka přesáhla 180 milionů korun.

Stát loni vybral na daních 979,7 miliardy korun, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst téměř o 69 miliard korun. Do státního rozpočtu zamířilo z vybrané sumy 689,4 miliardy korun. Část peněz převedl stát v souladu s rozpočtovým určením daním krajům a obcím, dvě procenta z daní obdržel Státní fond dopravní infrastruktury.

ČTK