Firmy po celém světě vnímají jako největší riziko pro své podnikání státní regulace. V každoročním průzkumu poradenské společnosti BDO tak nyní odpověděly bezmála dvě třetiny z více než pěti set dotázaných společností. Proti roku 2017, kdy regulace jako hrozbu označilo pětatřicet procent z nich, jde o téměř dvojnásobný nárůst.

Úřady díky regulacím mohou měnit například legislativní rámce, v nichž firmy poskytují své služby zákazníkům. Za druhý nejzávažnější zdroj rizik považuje 60 procent firem nepředvídatelný vývoj makroekonomiky. „Důvodem obav je potenciální existenční dopad na podnikání firem, zejména v podobě nových obchodních dohod a bariér. Aktuálně jde o uložení sazeb na dovoz kovů do USA, plánovaná protiopatření EU nebo opětovné projednávání obchodních ujednání s Velkou Británii, která EU opouští,“ uvedl Lukáš Hendrych z BDO. Tato opatření mohou mít vliv jak na další obchodní dohody, tak na bonitu průmyslových odvětví nebo ekonomiku celých států.

Velké firmy a lídři ve svých oborech, ať už v automobilovém průmyslu, strojírenství, anebo finančních službách, rovněž pociťují sílící tlak na zavádění digitálních technologií, které na trh přinášejí noví hráči. „Firmy zjistily, že schopnost přizpůsobit se proměnlivému prostředí má na dominanci na trhu větší vliv než jejich velikost nebo profitabilita. Flexibilitu a digitální transformaci vnímají jako otázku přežití, proto ji přes 90 procent největších firem považuje za jednu z největších nebo dokonce vůbec největší prioritu,“ dodal Hendrych.

Pro většinu společností jsou technologické inovace způsobem, jak vedle tlaku konkurenčních subjektů čelit i případným rizikům plynoucím z budoucích regulací a nepříznivého makroekonomického vývoje. Schopnost vzdorovat těmto faktorům ale nyní udává jen 28 procent dotázaných šéfů firem. Teprve ve fázi příprav na budoucí rizika se nachází 56 procent společností, zatímco 16 procent dokonce nemá strategii. Ta by podle průzkumu měla zahrnovat moderní IT infrastrukturu s využitím cloudových řešení pro správu dat, anebo využití virtualizace a 3D tisku.

Z hodnocení firem z hlediska jejich možnosti či schopnosti zavádět inovace vyplývá, že hlavní překážkou (ve 32 procentech případů) jsou interní nařízení a přílišná podniková byrokracie. Druhou největší překážku tvoří nedostatečné nebo zastaralé technické zázemí (14 procent), třetí bariérou při zavádění inovací je finanční hledisko (11 procent).

ČTK