Nejnovější budova v chebském průmyslovém parku je pátou nejšetrnější industriální stavbou v rámci nových zemí Evropské unie vůbec. Zároveň je také tou nejšetrnější v letošním roce. Distribuční centrum kosmetiky Estée Lauder provozované společností DHL totiž čerstvě získalo uznávanou certifikaci BREEAM na stupni Excellent. Právě tato certifikace hodnotí, jak je který provoz přívětivý nejen k životnímu prostředí, ale třeba i ke svým zaměstnancům. Stavbu investovala skupina Accolade a zajistil ji developer Panattoni Europe. DHL je u Accolade v dlouhodobém nájmu.

Accolade nechává všechny nové budovy stavět tak, aby splňovaly alespoň stupeň BREEAM Very Good, tedy „Velmi dobrý“. V případě DHL se nám podařilo po dohodě s nájemcem na způsobu provozu distribučního centra dosáhnout ojedinělé certifikace Excellent. Znamená to, že budova je jak mimořádně šetrná k životnímu prostředí, tak má zároveň nižší náklady na provoz,“ říká Milan Kratina, CEO a spolumajitel Accolade.

V provozu fungují například senzory, které regulují LED osvětlení podle intenzity denního světla nebo tlumí osvětlení tam, kde se zrovna nikdo nepohybuje. Specialitou jsou mimořádná protipožární opatření kvůli těkavým látkám v kosmetice,“ říká Jiří Stránský, ředitel rozvoje nových lokalit skupiny Accolade.

Stavba je zelená i zvenčí, jako jeden příklad za všechny, její součástí je i ještěrkoviště – prostředí uzpůsobené na vyhřívání nebo páření ještěrek. Zajímavostí navíc je jeho tvar – stužka symbolizují boj proti rakovině prsu,“ dodává Martina Životová z oddělení developmentu Accolade.

Distribuční centrum kosmetiky Estée Lauder má navíc v rámci obecného stupně certifikace Excellent vynikající procentní hodnocení, takže jí k dosažení nejvyššího stupně chybí jen krůček. Například v nakládání s odpady je stoprocentní, vynikající je i v emisích a má dobré výsledky i v péči o vodu.

Výstavba distribučního centra kosmetiky Estée Lauder pro společnost DHL začala v chebském průmyslovém parku v polovině minulého roku. Nová budova přímo navazuje na již stojící servisní a logistické středisko televizní společnosti Sky Deutschland taktéž provozované DHL. Dceřiná společnost německé pošty si tak v Chebu od Accolade pronajímá už bezmála 50 tisíc m2. Hodnota celé budovy je zhruba 800 milionů korun.

Accolade v současné době v Chebu vlastní tři nájemní budovy pro lehký průmysl a logistiku. Pronajímají si je společnosti Tchibo, která tu pro svůj eshop provozuje své největší distribuční centrum ve střední Evropě, dále BWI, která zde vyrábí automobilové tlumiče, a DHL.

TZ Accolade