Rozhovor s Tomášem Canibalem, generálním ředitelem a předsedou představenstva Karvinské hornické nemocnice.

Zpočátku ho prý ani nenapadlo, že by mohl být lékařem. A už vůbec ne generálním ředitelem nemocnice. Tu v roce 1996 privatizoval jeho otec a dnes je rodinnou firmou v oblasti zdravotnictví. Říká, že českému zdravotnictví chybí především personál.

Karvinská hornická nemocnice byla původně založena jako Vojenská nemocnice v 50.letech. Později byla spojena s horníky. Napadlo vás někdy, že budete předsedou představenstva této nemocnice?

To je opravdu daleká historie. Zpočátku mě ani nenapadlo, že jednou ze mě bude lékař, a když jsem se jím stal, dělal jsem medicínu a nenapadlo mě, že jednou budu v této pozici. Když pak můj otec zprivatizoval nemocnici, tak se to stalo zcela logickým krokem.

Jak složité je v systému veřejného zdravotnictví privatizovat nemocnici?

Karvinská hornická nemocnice, a.s. vznikla v únoru 1996. Dříve fungovala jako nemocnice pro zaměstnance OKD. Bylo to období, kdy se formovaly vize, jak má české zdravotnictví vypadat, a privatizace měla být jednou z cest.

Dnešní zdravotní péče se neustále modernizuje. Jak složité je udržet s tímto tempem krok?

Je třeba si uvědomit, že zdravotnictví je služba pro občany. Vedle moderních diagnostických přístrojů musí být provozována v příjemném prostředí a zejména s pacienty musí pracovat odborný a příjemný personál. Diagnostické přístroje neustále doplňujeme a obměňujeme, od roku 2001 jsme provedli rekonstrukci všech prostor nemocnice a personál se snažíme vést a motivovat.

Vaše nemocnice má velké úspěchy v oblasti ortopedie a fyzioterapie. Proč zrovna v této oblasti? Co nabízíte navíc než nemocnice spravované krajem?

Jsme nemocnicí, která preferuje multidisciplinární přístup v péči o pacienta. Od počátku jsme se snažili vytvořit multioborové týmy, které pojmou problematiku zdraví v širším měřítku. Vytvořili jsme tak centrum nemocí páteře a pohybového aparátu, které provádí konzervativní i operační léčbu celého pohybového aparátu včetně operací páteře. Dalším nosným programem je iktové centrum, které léčí pacienty s cévní mozkovou příhodou, včetně následné rehabilitace, dále máme jedno z největších pracovišť v republice poskytující pracovně lékařské služby a máme široké spektrum radiodiagnostických vyšetřovacích metod.

Dnes stále slyšíme varovné scénáře o nedostatku lékařů a zdravotních sestřiček. Jak se vyrovnáváte s tímto problémem ve vaší nemocnici? Je celý problém jen ve výši platů? Jak motivujete své zaměstnance?

Je to dnes celorepublikový problém a nemyslím si, že to jen ve výši platů. Zdravotnické povolání je náročné po všech stránkách. Vedle velké osobní zodpovědnosti musím konstatovat, že na zdravotníky narůstá tlak od pacientů a jejich rodinných příslušníků. Zdravotnické poslání se tak začíná měnit v povolání a zdravotníci pod tímto tlakem mnohdy za svým povoláním odcházejí mimo zdravotnictví. Významnou měrou se na současném nedostatku zdravotníků podílí neefektivní a nekontinuální systém vzdělávání, a to se týká lékařů i nelékařů. My se vedle ekonomických motivačních prvků snažíme, aby naši zdravotníci pracovali v příjemném prostředí s kvalitním materiálem a pomůckami, které potřebují ke své práci. Máme taky zaveden systém benefitů.

Nemocnice získala několik ocenění. Naposledy pak Český lídr 2018 v Moravskoslezském kraji. Co pro vás tato ocenění znamenají? Kam si myslíte, že vás toto ocenění posune?

Toto ocenění vnímáme především jako ohodnocení naší práce. Vedle ekonomických parametrů jsme tuto cenu získali také za náš přínos pro společnost. Pevně věříme, že každé takové ocenění zvýší prestiž naší nemocnice.

Jaké je podle vás české zdravotnictví? Co mu chybí a v čem je podle vás skvělé?

Českému zdravotnictví chybí především personál. A právě personál je to, co je na českém zdravotnictví skvělé. Celkově je naše zdravotnictví srovnatelné s nejvyspělejšími státy světa, přitom nákladově čerpáme do systému zdravotnictví daleko menší finanční prostředky. Osobně si myslím, že manažeři nemocnic by měli přijmout větší díl osobní odpovědnosti za výsledek hospodaření a činnosti svých nemocnic.

Jak vidíte možnost centrálního nákupu ve zdravotnictví? Může do toho vstoupit i soukromá nemocnice?

Nevím, co přesně máte na mysli, ale obecně platí čím větší odběratel, tím větší tlak může na dodavatele vyvinout.

Vaše nemocnice je vlastně rodinnou firmou. Je to složitější nebo naopak to má i své výhody? Setkáváte se i se závistí, a pokud ano, jak takovým věcem čelíte?

Jak už to bývá, každá věc má své výhody a nevýhody. Jsme schopni řešit řadu problémů nebo nových okolností velmi rychle, prakticky okamžitě. Nepotřebujeme na to svolávat ansámbl lidí. Po vzájemné diskusi k dané věci majitel rozhodne a my vykonáme. Na druhou stranu ne všechny věci, které řešíme, jsou příjemné a je pak těžké, když negativní věci jako manažer vnímáte i jako syn od otce.

Jako lékař můžete také někdy odpočívat a jak se říká vypnout? Když se někde něco stane a vy jste lékař, musíte zakročit. Co vás nejvíce potěší?

Každý potřebuje někdy vypnout, jinak to neunese a nějakým způsobem se to projeví. Já už jako lékař nepracuji v akutním oboru, po této stránce už na mě není vyvíjen takový tlak. Jsem však zodpovědný za chod nemocnice a případné problémy pro mě s koncem pracovní doby nekončí.

Jaké jsou podle vás možnosti elektronizace ve zdravotnictví? Například eRecepty atd. Je možné, že by v budoucnu byl lékař, jak se říká na telefonu?

Problém dnešních lékařů je v tom, že se neustále zdokonalují vyšetřovací metody. Lékaři tak dnes méně pracují se základními vyšetřovacími nástroji jako je pohled, poslech, pohmat a poklep, tedy vlastní fyzikální vyšetření pacienta. Toto je pro práci lékaře stěžejní a přes telefon se fyzikální vyšetření provádět nedá. Na druhou stranu musím říct, že jsem propagátorem elektronizace. Elektronické recepty už máme dávno, zavedli jsme taky elektronickou evidenci pracovních neschopenek, medikaci u hospitalizovaných pacientů vedeme elektronicky a zobrazovací vyšetření vedeme výlučně elektronicky již od roku 2006.

Jaké máte v nejbližší době plány pro rozvoj vaší nemocnice?

Chceme být nadále kvalitním zdravotnických zařízením, ve kterém pracuje kvalitní a motivovaný personál.

Děkuji za rozhovor.