Vyjádření Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR k jednání a k tiskové konferenci předsedy ČSSD Jana Hamáčka, ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a předsedy ČMKOS Josefa Středuly, kteří hovořili o problematice zvyšování mezd ve veřejném sektoru a minimální mzdy:

a) Plošné navyšování mezd ve státním sektoru o 10 procent považujeme za špatný krok a je to pro nás nepřijatelné. Již dnes jsou průměrné platy ve státním sektoru vyšší než v soukromém.

b) KZPS ČR připomíná, že tím, kdo přináší peníze do státního rozpočtu, jsou především zaměstnavatelé a zaměstnanci, kteří vytvářejí hodnoty. Teprve, když rostou platy v podnikatelském sektoru, mohou růst i v tom veřejném, samozřejmě podle výsledků práce a aktivity; bohužel i přístup některých pracovníků státní správy je zaměstnavateli a občany kritizován a neodpovídá požadavkům dneška.

c) Není možné, aby se o růstu minimální mzdy rozhodovalo podle momentálních politických potřeb nebo v odborových kancelářích bez vazby na ekonomické ukazatele.

d) KZPS ČR již několik let požaduje jasný a srozumitelný vzorec pro výpočet minimální mzdy, která musí odpovídat výsledkům ekonomiky a jejím ukazatelům, aby se podnikatelé a zaměstnavatelé na její růst mohli v předstihu připravit.

e) Připomínáme, že minimální mzda je využívána jako pomocné kritérium pro uplatnění příslušného nároku, náhrady mzdy, stanovení výše pokut, poplatků, odškodnění apod. dle cca 20 zákonů.

f) Návrhy představitelů ČSSD a odborů poškozují českou ekonomiku, podnikatele a zaměstnavatele a snižují konkurenceschopnost podniků.

Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

KZPS ČR je sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., které reprezentuje osm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti: stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb.

Zastupuje více než 22 000 členských subjektů s více než 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě. Více na www.kzps.cz.