Přechod na nový standard digitálního televizního vysílání DVB-T2 vyjde na zhruba jednu miliardu korun. Jde zejména o náklady na vysílání prostřednictvím přechodových sítí, náklady související se změnou přídělů kmitočtů nebo výdaje spojené s odstraňováním rušení signálu mobilních sítí. Vyplývá to ze zprávy k návrhu Technického plánu přechodu na DVB-T2, kterým se má ve středu zabývat vláda.

Náklady má hradit radiokomunikační účet, jehož příjmem je část poplatků za využívání rádiového spektra. Úhrada jakékoliv finanční kompenzace je ale podmíněna příslušným výsledkem notifikačního řízení u Evropské komise.

Digitální televizní vysílání ve stávajícím standardu DVB-T zcela skončí 1. února 2021. Převážná většina vysílačů bude ale vypnuta již o sedm měsíců dříve, kdy je nutné uvolnit dosud využívané pásmo 700 MHz pro rychlé mobilní sítě. Přechod na nový vysílací standard DVB-T2 je nutný právě kvůli celoevropské potřebě uvolnit část používaných kmitočtů pro mobilní operátory. DVB-T2 využívá pro šíření signálu menší rozsah spektra a umožňuje kvalitnější šíření TV signálu.

Česká televize, která je provozovatelem tzv. veřejnoprávního multiplexu, může zcela přejít na standard DVB-T2, jakmile pokryje signálem alespoň 95 procent obyvatel. Provozovatelé ostatních tří multiplexů musí dosáhnout minimálně stejného pokrytí, jako mají ve standardu DVB-T.

Bezproblémový přechod na nový standard mají zajistit tzv. přechodové sítě, které vysílají souběžně se stávajícími multiplexy DVB-T. V současnosti fungují tři přechodové sítě, které pokrývají až 99 procent populace. Uživatelé si budou muset pořídit TV přístroj umožňující příjem DVB-T2 nebo set top box nebo přejít na jiný způsob příjmu televizního signálu (satelitní nebo kabelovou TV, či IPTV).

ČTK