Rozhovor s Bohumírem Blachutem, generálním ředitelem a předsedou představenstva akciové společnosti ISOTRA.

Ta se řadí se mezi přední české výrobce stínící techniky, na trhu působí již od roku 1992. Firma vyvinula a je majitelem řady patentů či užitných vzorů. Svou pozornost totiž soustředí na vývoj. Bohumír Blachut říká, že bez vlastního vývoje by firma nedokázala dosáhnout takového postavení, jaké má nyní.

Společnost ISOTRA jste založili v Bolaticích v roce 1992 spolu se společníkem Erichem Stavařem jako společnost s ručením omezeným. Co bylo popudem začít podnikat?

Po sametové revoluci dostali všichni občané ČR možnost soukromě podnikat. V tu dobu jsem náhodou narazil v tisku na inzerát, kde již soukromá firma sháněla po celé ČR montéry pro montáž silikonového těsnění do oken a dveří. Neměl jsem žádné peníze (spíše dluhy za novostavbu rodinného domu), ani prostory, ale měl jsem obrovskou chuť něco dělat a něco vytvořit. A tak jsme s Erichem prodali knížky ČS z kupónové privatizace za dvanáct tisíc korun a takto vyzbrojeni jsme se pustili do podnikání. Nějakou dobu jsme jezdili po rodinných domech a bytech a montovali těsnění. Zakázek bylo hodně a pracovali jsme denně od rána až do večera, mnohdy i v sobotu a neděli. Pomáhali nám i naši kamarádi, protože takové množství práce jsme nedokázali sami zvládnout. Zákazníci se často ptali na žaluzie do oken, zda-li je také montujeme. Na žaluzie byl tenkrát pořadník s čekací dobou cca dva roky. A už byla myšlenka na světě…

Jak vidíte firmu v průběhu let? Kde se nachází dnes?

Začali jsme v garáži, ze které jsme vyrostli ve firmu, který zaměstnává více než pět stovek zaměstnanců. Prvních několik let podnikání jsme všechny vydělané finanční prostředky investovali zpět do firmy na nákup nových strojů, technologií, vybavení pracovišť pro zaměstnance apod. V roce 1998 jsme poprvé exportovali naše výrobky do zahraničí. Finančně jsme si dovolili koupit během roku 1999 pronajatou budovu v Chuchelné a stali jsme se vlastníky prvního užitného vzoru.

Rok 2000 pro nás znamenal obrovský rozmach ve vývoji firmy. Se 120 zaměstnanci jsme měli roční obrat 69 milionů korun. Vyvinuli jsme nový typ žaluzie s řetízkovým ovládáním „ISOTRA systém“ a poprvé jsme vystavovali na největším světovém veletrhu stínící techniky R+T ve Stuttgartu jako jediná česká firma.

Mezníkem v našem podnikání byl rok 2004, kdy jsme zakoupili současný výrobní areál v Opavě ve snaze dostat po 12 letech podnikání celou firmu na jedno místo. V příštích letech naše snaha, úsilí a píle přinášely další ovoce. Právní úpravou jsme se změnili na ISOTRA a.s., exportujeme do 46 zemí světa (kromě Evropy i do Japonska, Jižní Koreje, Austrálie, Izraele, Libanonu), zavedli výrobu venkovních rolet, sítí proti hmyzu, garážových vrat a mříží, výrobu forem pro vstřikování termoplastů. Investovali jsme nemalé finanční prostředky do vybavení vlastní nástrojárny (obráběcí centra, CNC technologie pro řezání vodním paprskem atd.), vlastního vývojového pracoviště a konstrukce.

Tedy, snažili jste se inovovat?

Začali jsme používat nejnovější 3D technologie, aktivně jsme se účastnili mezinárodních veletrhů v Evropě i mimo Evropu. Vyvinuli jsme vlastní střihací stroje a plně automatizované válcovací tratě. Jsme majiteli 16 užitných vzorů a 6 patentových vynálezů.

Za celým rozvojem firmy byla a stále je touha něco dokázat a samozřejmě každodenní mravenčí práce. Mohu se postavit za to, že práci odvedeme dobře a výrobek je kvalitativně na vysoké úrovni – zákazníci to oceňují a vrací se k nám.

Věnujete se vlastnímu výzkumu a vývoji. Vlastníte i moderně vybavenou nástrojárnu. Technologie, vypracované postupy, vývoj a výzkum v této oblasti vás řadí mezi přední výrobce stínící techniky a firma je vnímána jako jeden z technologických lídrů nejen v České republice, ale i ve světě. Jak náročný je takový výzkum? Jak je těžké to vše financovat?

Společnost ISOTRA je v podstatě jediný výrobce v Evropě, který je schopný vyvinout produkt jako celek, k produktu vyvinout technologii, válcovací linky, stroje. Je schopna si vyvinout své vlastní komponenty do systému, vylisovat si je (kovové i plastové), zaškolit partnerské firmy a naučit je technologii výroby. Máme řadu věcí patentovaných a jsou na špičkové úrovni. Myslím, že v tomto směru je i náš potenciál do budoucna, stále můžeme něco vyvíjet a tvořit něco nového, i když něco vyvíjet je ta dražší cesta, na rozdíl od toho, jen něco okopírovat.

Máme stabilní tým vývojových zaměstnanců, kteří při vývoji nových výrobků nebo strojů a přípravků velmi úzce spolupracují s ostatními středisky jako je nástrojárna, lisovna, výroba stínící techniky a v neposlední řadě také s obchodním a marketingových oddělením. To, co vyvíjíme, musí vycházet z potřeb trhu a zájmu zákazníků, jinak je to pouhé mrhání časem a prostředky.

Převážnou část výzkumu a vývoje financujeme z vlastních zdrojů. Nicméně, je důležité sledovat aktuální situaci na trhu a zejména politické dění, kdy některá politická rozhodnutí mohou zásadně ovlivnit potenciál trhu. V oboru stínící techniky je tento dopad znatelný téměř ihned v poklesu poptávky.

Mít vlastní výzkum a nové technologie si vyžadují i své vlastní odborníky. V současnosti mnoho firem naráží na nedostatek kvalifikované pracovní síly? Máte svůj stálý tým? Jak si jej udržujete?

Bez vlastního vývoje bychom nedokázali dosáhnout takového postavení, jaké máme nyní. Troufám si říci, že jsme jediná firma na světě v oboru stínící techniky, která umí vyvinout nový výrobek na zakázku (např. do Izraele), navrhnout design, vyrobit k němu jednotlivé komponenty, otestovat a certifikovat nový produkt, nastavit technologické procesy, vyvinout nové strojní zařízení a dodat takto kompletní technologii.

V současné době s naším vývojovým týmem pracujeme na nejlepší a nejproduktivnější výrobní lince v oboru stínící techniky pro výrobu venkovních žaluzií různých typů se zavedením technologie průmyslové revoluce 4.0, což je označení pro trend digitalizace a s ní související automatizace umožňující značnou variabilnost výrobků a výroby.

Dokončení rozhovoru najdete zítra 7.8.