Rozhovor s Marií Zemanovou, ředitelkou Penzijní společnosti ČSOB.

Může pomoci penzijní spoření pro děti k výchově finanční gramotnosti? Jaká je vlastně finanční gramotnost u nás? Jak je na to dnes státní důchodový účet a důchodový systém? Říká, že pravidelné valorizace jsou určitě důležité, ale co je opravdu potřeba, je pořádná penzijní reforma.

Jak vnímá ČSOB změny v tom, jak si Češi spoří na důchod? Spoří si více nebo o spoření nemají takový zájem?

My Češi jsme obecně docela spořivý národ, ale na důchod se nám moc myslet nechce. Je to docela přirozené, že si chceme užívat tady a teď a proto je třeba, abychom se to naučili. Myslím, že se nám to sice pozvolna, ale přece jen, daří, protože zájem pomaličku stoupá.

Jaké jsou trendy v oblasti penzijního spoření?

Penzijní spoření je zákonem hodně regulovaný produkt, takže jeho základní podoba je dost přesně dána. Na čem ale mohou penzijní společnosti pracovat, jsou spojené služby, forma komunikace, komunikační prostředky apod. Současným trendem je tedy, podobně jako u řady jiných finančních i nefinančních produktů, zjednodušování, digitalizace a online sjednávání.

Máte ověřený recept, kdy si začít spořit a kolik, aby byl člověk ve stáří zajištěný? Jaká je ideální doba?

V tomhle je potřeba postupovat individuálně. Koneckonců každý z nás si i pod dostatečným zajištěním na stáří představí něco jiného. Ideálním receptem nicméně je začít co nejdříve a s částkou, která maximalizuje státem poskytované výhody. Pokud si to nemůžete dovolit, tak alespoň s minimální částkou 100 korun. Státní příspěvky sice získáte až od 300 korun měsíčně, ale alespoň již spoříte a získáváte zhodnocení od penzijní společnosti. Penzijko je taková sněhovou koulí, protože se vám zhodnocuje i zhodnocení. Až si to budete moct dovolit, příspěvek jednoduše zvýšíte a získáte pak i státní příspěvek a daňovou úsporu. Výhodou penzijka je i to, že když naopak potřebujete své příspěvky snížit, třeba při odchodu na mateřskou dovolenou, můžete to udělat bez sebemenší újmy. Jen snížíte příspěvek, ale vše jinak běží dál jako dobře namazaný stroj.

Jak vidíte pravidelné valorizace důchodů?

Pravidelné valorizace jsou určitě důležité, ale co opravdu potřebujeme, je pořádná penzijní reforma. Důchodový systém v ČR je založen na principu solidarity, což znamená, že lidé v produktivním věku tím, co odvádí státu, financují penze seniorů a seniorek. V současné době na jednoho seniora nebo seniorku přispívá do průběžného státního důchodového systému 2,2 pracujícího. Vzhledem k tomu, že naše obyvatelstvo v průměru stárne, tenhle poměr se mění a v době ne zcela vzdálené už bude mít každý pracující i „svého“ důchodce.

Říká se, že důchodová reforma měla být již dávno v době velkého růstu ekonomiky. Jak vnímáte potřebu důchodové reformy?

Souhlasím s tím názorem. Se státem je to jako s jednotlivcem, což znamená, že v době růstu je potřeba se připravovat na budoucnost. Penzijní reforma není populární téma, a proto se do toho obvykle nikomu moc nechce. Současný český důchodový systém stojí na dvou pilířích. Státní průběžný systém je prvním z nich a soukromé připojištění je tzv. třetím pilířem. Na nich náš systém dokáže stát, ale nějaké změny by nesporně potřeboval, a to včetně posílení motivace pro zaměstnance i zaměstnavatele právě pro ten třetí pilíř.

Loni byl státní důchodový účet v přebytku. Čím to bylo způsobeno? Je to podle vás přechodný jev?

Důvodů pro vznik přebytku důchodového účtu může být celá řada. Mezi hlavní asi patří pozitivní vývoj české ekonomiky, růst nominálních mezd a nízká nezaměstnanost. Vzhledem k tomu všemu bych čekala přebytek spíše ještě vyšší. Kromě toho se obávám, že to je opravdu pouze přechodný jev. Třeba zmiňovaná momentálně velmi nízká nezaměstnanost pomáhá s příjmovou stranou účtu, protože více zaměstnaných znamená více příjmů pro stát, ale ze současných 2,4 procenta už opravdu není moc kam klesat.

ČSOB Penzijní společnost spustila kampaň na podporu penzijního spoření pro děti. Jakou měla tato kampaň účinnost? Proč je podle vás důležité spořit na důchod již od dětství?

Naše dětská kampaň měla velmi dobré výsledky, i když letos máme extrémně horké léto a lidé tráví čas raději u vody než přemýšlením nad financemi. Věřím ale, že hodně rodičů oslovilo to, že jsme se snažili akcentovat potřebu vzdělávat naše potomky i v oblasti financí. Založení a správa finančního produktu je dobrý způsob, jak to dětem ukázat v praxi. Kromě toho čím dříve se začne spořit, tím menší částka stačí k tomu, aby na účtu byla po nějaké době zajímavá částka. A kdo by nechtěl svým dětem nebo vnoučatům usnadnit start do života, třeba možností výběru části naspořených prostředků?

Mne osobně navíc moc těší, že jsme touto kampaní podpořili i Linku bezpečí, kam právě děti volají i s finančními problémy. Nejen přímo svými, ale často i celé rodiny. Myslím, že bychom se měli všichni snažit, aby se do podobných složitých a jejich věku často nepatřičných situací dostávalo co nejméně dětí.

Jsou to vždy rodiče, které dětem spoří, nebo přispívají častěji či aspoň větším dílem také dědečkové a babičky?

Informace o tom, kdo dětem ve skutečnosti spoří, nemá penzijní společnost k dispozici. S námi je ve smluvním vztahu zákonný zástupce, tedy rodič. Z rozhovoru s nimi ale víme, že často spoří celé rodiny. Děti dostávají od prarodičů i jiných rodinných příslušníků peníze jednorázově třeba u příležitosti narozenin nebo pravidelně.

Dá se nějak podpořit zájem o zajištění na důchod?

Jistě, ze strany penzijních společnosti, ale hlavně státu. Stát může pomoci státními příspěvky a daňovým zvýhodněním, ale hlavně dlouhodobou a soustavnou péčí o finanční gramotnost občanů již od nejútlejšího věku.

Máte nějaký tip, co se vám osobně osvědčilo při výchově k finanční gramotnosti?

Vysvětlovat, vysvětlovat a vysvětlovat. A nejlépe na konkrétních a praktických příkladech. Proto máme na webových stránkách kalkulačku, kde si každý může pohrát s projekcí toho, kolik si člověk naspoří do důchodu při nějaké konkrétní úložce, kolik mu k tomu přidá stát a třeba i zaměstnavatel. Kromě toho máme i takovou hravou formou ukázáno, kolik může jedinec ušetřit třeba jen na každodenní kávě, kterou si kupuje cestou do práce nebo při jízdě hromadnou dopravou místo autem. Lidé jsou často dost překvapeni, kolik to dělá peněz, když se náklady sečtou.

Jaké byly dopady na ČSOB Penzijní společnost při přijetí nových předpisů ohledně spotřebitelských úvěrů na podporu nebo odliv penzijního spoření?

Žádný výrazný dopad nevidíme.

Jak vybírat správného „penzijního“ partnera na spoření? Na co si hlavně dávat pozor?

Výběr partnera je vždy důležitý. V životě i ve financích. Každý má ale trochu jiné požadavky a potřeby. Někdo preferuje menší společnosti, někdo má zase raději stabilitu větších finančních skupin a to, že má vše jednoduše dostupné. Je příjemné vidět všechny své finanční produkty na jednom místě a také je z něj moci obsluhovat. Rovněž je potřeba si rozmyslet jaký jsem typ investora a podle toho zvolit svou investiční strategii. Pokud s tím nemá člověk zkušenosti, je nejlepší se s někým poradit. Třeba s finančním poradcem nebo ve své bance.

Děkuji za rozhovor.