Obce v prvním pololetí hospodařily s přebytkem 25,7 miliardy korun, což je meziročně o 2,6 miliardy korun méně. Naopak krajům meziročně stoupl přebytek, a to o 4,5 miliardy na 20,8 miliardy korun. Vyplývá to z údajů zveřejněných ministerstvem financí.

Celkové příjmy obcí, kterých je v Česku zhruba 6 250, činily v prvním pololetí 160,4 miliardy korun, což je meziroční růst o 15,4 miliardy korun. Výdaje obcí meziročně stouply o 18 miliard na 134,7 miliardy korun.

Celkové příjmy krajů meziročně stouply o 16,9 miliardy na 119,7 miliardy korun, výdaje vzrostly o 12,4 miliardy na 98,8 miliardy korun. Za vyššími příjmy krajů i obcí byl především růst daňových příjmů.

Příjmy obcí a krajů jsou tvořeny například penězi ze sdílených daní, mezi které patří daň z přidané hodnoty, daně z nemovitosti nebo daně z příjmu. Dále dostávají peníze ze státního rozpočtu například na činnosti související s rozšířenou působností obcí nebo kraje na financování sociálních služeb.

Celkové konsolidované příjmy obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v prvním pololetí stouply meziročně o 32,2 miliardy na 278,4 miliardy korun. Výdaje stouply o 30,4 miliardy na 231,4 miliardy korun. Hospodaření územních rozpočtů tak v prvním pololetí skončilo s přebytkem 47 miliard korun, což je meziroční nárůst o 1,8 miliardy korun.

Vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů (v milionech korun)

Kraje 1. pololetí 2018 1. pololetí 2017
příjmy 119.683,15 102.814,89
výdaje 98.838,15 86.414,15
saldo 20.845 16.400,74
Obce
příjmy 160.388,86 144.952,63
výdaje 134.721,21 116.700,10
saldo 25.667,65 28.252,53

Zdroj: MF

ČTK