Stát chce mít pod kontrolou, kde všude jsou vydávány pohonné hmoty. Návrh novely zákona o pohonných hmotách počítá s tím, že kromě evidence čerpacích a dobíjecích stanic bude nově veden také přehled výdejních jednotek. Materiál vypracovaný ministerstvem průmyslu a obchodu je v současné době v připomínkovém řízení.

Výdejní jednotku definuje návrh jako stavbu nebo zařízení, z něhož se pohonné hmoty pouze vydávají a jehož součástí je jedna nebo více skladovacích nádrží na uskladnění pohonných hmot o souhrnném objemu větším než pět metrů krychlových. Podle materiálu nyní zejména zemědělské, lesnické či stavební podniky a organizace z těchto výdejen zásobují mimo vlastní vozidla i nárazově vozidla dceřiných či jinak organizačně propojených společností.

Proto je nově jako součástí výdeje vnímáno i úplatné přemístění pohonných hmot do palivové nádrže vozidla v případě, že se tím nejedná o podnikání podle občanského zákoníku a že vlastník vozidla a provozovatel výdejní jednotky, jsou součástí skupiny podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. Tím se na jedné straně vyšlo vstříc zájmům zemědělských a stavebních svazů a asociací, ale zároveň došlo k eliminaci obav celních a daňových orgánů z možných podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty,“ uvedlo v předkládací zprávě dokumentu ministerstvo.

Výdejní místa mají také, podobně jako čerpací stanice, vést průkaznou evidenci o množství vydaných pohonných hmot, kterou by předkládala na požádání kontrolních orgánů. „Tuto evidenci si, podle informací získaných v průběhu konzultačního procesu s podnikatelskými svazy, vlastníci výdejních jednotek vedou již v současnosti, novinkou je tedy úprava, aby do ní měl zákonnou možnost nahlédnout i kontrolní orgán,“ dodává zpráva.

Ve srovnání s okolními státy vychází Česko jako pumpařská velmoc. Dlouhodobě vede v ukazatelích počtu obyvatel na jednu veřejnou čerpací stanici nebo v četnosti pump na dálnicích. V polovině srpna bylo v ČR 3 974 veřejných čerpacích stanic, o 34 více než na konci loňského roku. Jejich počet roste jedenáct let v řadě. Celkový počet čerpacích stanic v porovnání s koncem prosince vzrostl o 19 na 7 039. Nejvíce veřejných pump je ve Středočeském a Jihomoravském kraji, nejméně v Karlovarském.

Aktuální návrh novely navrhuje také výjimky z kaucí, které musí distributoři nafty a benzinu od roku 2013 platit. U velkých distributorů jde o 20 milionů korun. Striktní definice distributora pohonných hmot činila podle MPO určité problémy například státní správě v oblasti insolvenčních řízení při následném prodeji pohonných hmot insolvenčním správcem po prohlášení konkurzu na distributora pohonných hmot nebo prodejcům prodávající pohonnou hmotu svým zaměstnancům v souvislosti s provozem služebních vozidel. Nyní mají být z definice distribuce pohonných hmot takové činnosti vyjmuty.

ČTK