Podnikatelský sektor nepotřebuje státní zásahy do digitalizace. Podnikatelé potřebují, aby jejich komunikace se státní správou byla digitální, tedy co nejjednodušší. Na konferenci Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR to řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Data, která podnikatel do státního systému jednou vloží, by po něm podle ní neměla státní správa již vyžadovat podruhé.

Data, která někdo do nějakého státního systému vloží, by měl být státní systém schopen dokázat využít i na dalších ministerstvech a podnikatele nebo občana by již neměl víckrát obtěžovat. Podnikatelé potřebují, aby je státní správa nebrzdila v tom, že vyžaduje fyzické dokumenty, osobní přítomnost nebo duplicitní údaje,“ uvedla Nováková.

Pokud bude stát i nadále užívat legislativu, která vyžaduje další kontroly, lze si podle ní nechat o digitalizaci ještě mnoho let nechat pouze vyprávět. „Na ministerstvech a v následném legislativním procesu nelze užívat legislativu, která nejenže není připravena na to, že se ty věci řeší digitálně, ale někdy je i proti vlastnímu smyslu digitalizace. Kdy přímo vyžaduje fyzické toky dokumentů a fyzické podpisy na všech stranách. V tom musíme udělat zásadní změnu,“ doplnila ministryně.

Ministerstva mají do konce roku vládě nahlásit, jak se postaví ke strategii sjednotit informační systémy. Koncepce digitalizace Česka je požaduje propojit tak, aby stát občanům poskytl komfortní služby.

Vláda si vytkla jako svůj cíl, aby do konce jejího funkčního období, tedy do roku 2021, plně fungoval portál občana, aby lidé s novými občanskými průkazy mohli řešit většinu agendy z domova a nemuseli chodit na úřady. Ve stejné době by podle něj také mělo platit, že stát nebude po občanech a firmách vyžadovat dodání informací, které už mají státní instituce ve svých registrech.

Do Portálu občana, jehož prostřednictvím lidé s e-občankou získali od července přístup zatím ke čtyřem desítkám služeb státu, přibudou podle vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly letos ještě některé služby ministerstva dopravy, České správy sociálního zabezpečení a od ledna 2019 také Katastru nemovitostí. „Živnostenský rejstřík by se měl připojit co nejdříve, osobně na to dohlédnu,“ dodala Nováková.

Do budoucna by se k portálu měly připojit kromě centrálních úřadů také města a obce. Jeho prostřednictvím by tak bylo možné zaplatit poplatky za odpad nebo případné pokuty. K elektronickým výpisům z veřejných rejstříků lidé kromě občanského průkazu s čipem potřebují také svou datovou schránku.

ČTK