Většina Čechů vidí seniory pozitivně jako obohacení společnosti, myslí si ale, že jsou nespokojení a většinou finančně nezajištění, říká průzkum. Přitom většina seniorů vnímá své stáří pozitivně. Čtyřicet procent si důchod užívá a zhruba třetina z nich se cítí stejně jako v mladším věku.

Drtivá většina Čechů (87 procent) vidí seniory pozitivně jako obohacení společnosti, myslí si ale, že jsou nespokojení a většinou finančně nezajištění. Více jak polovina respondentů neví, na koho se obrátit, když potřebuje pomoci řešit problémy týkající se stáří – tedy zdravotní a sociální pomoc a poradenství, vyplývá z aktuálního průzkumu poradenského portálu Sue Ryder Neztratitsevestari.cz.

Více jak 52 procent lidí, kteří jsou nyní v neseniorském věku, se dle průzkumu svého stáří obává a 45 procent tuto otázku neřeší. Pouze necelá 3 procent se na důchod těší. Přitom většina seniorů vnímá své stáří pozitivně, ale 24 procent seniorů se necítí ve svém věku dobře a obává se budoucnosti. Více jak 44 procent se setkalo s nějakou formou diskriminace kvůli věku.

„Důležitým signálem pro společnost také je, že přes 56 procent respondentů neví, na koho se obrátit, když potřebují pomoci řešit problémy týkající se stáří – tedy zdravotní a sociální pomoc a poradenství. To je jeden z důvodů, proč jsme zprovoznili poradenský portál Neztratitsevestari.cz, kde senioři i jejich rodiny najdou informace týkající se stáří, aktuální novinky i rady profesionálů, které pomohou při řešení životních situací,“ říká Denisa Ratajová ze Sue Ryder.

Pouze 13 procent Čechů vnímá seniory negativně jako přítěž. Většina (87 procent) si cení jejich zkušeností a považuje je za obohacení společnosti. Celých 68 procent si ale myslí, že senioři jsou většinou nespokojení a 74 procent je toho názoru, že jsou většinou finančně nezajištění.

„O finanční zajištění seniorů by se dle většiny dotázaných (73 procent) měl postarat stát, dle názoru 19 procent by finance měla zajistit rodina, 6 procent si myslí, že by se měl každý postarat sám o sebe. Dle názoru většiny (79 procent) by se měl stát postarat i o sociální a zdravotní standard seniorů. Bezmála pětina Čechů je toho názoru, že by se v tomto ohledu měla postarat o seniory rodina a 4 procenta si myslí, že by se měl postarat každý sám o sebe,“ říká Tomáš Kučera ze společnosti Rondo Data, která průzkum realizovala.

Za největší hodnotu seniorů a stáří považují Češi zkušenosti (74 procent) a moudrost (13 procent). Pouze 4 procenta si myslí, že nemá žádnou hodnotu.

Průzkum na vzorku tří tisíc respondentů realizovala společnost Rondo Data, která se zaměřuje na průzkumy veřejného mínění a výzkumy trhu.

www.rondodata.cz

Myslíte si, že jsou senioři pro společnost spíše:

Obohacením, předávají cenné zkušenosti Přítěží, musíme se o ně starat
87,46 procenta 12,54 procenta

Jací si myslíte, že jsou senioři v ČR?

Spokojení Spíše spokojení Nespokojení Spíše nespokojení
3,30 procenta 28,96 procenta 36,05 procenta 31,68 procenta

Myslíte si, že jsou senioři v ČR (dostatečně) finančně zajištěni?

Ano Většina ano Ne Většina ne
3,11 procenta 22,50 procenta 36,01 procenta 38,39 procenta

Kdo by se měl hlavně starat o finanční zajištění seniorů?

Každý by se měl postarat sám o sebe Postarat by se o seniory měla jejich rodina Postarat by se měl stát Postarat by se měly neziskové organizace
6,11 procenta 18,76 procenta 73,28 procenta 1,36 procenta

Kdo by se měl hlavně starat o sociální a zdravotní zajištění seniorů?

Každý by se měl postarat sám o sebe Postarat by se o seniory měla jejich rodina Postarat by se měl stát Postarat by se měly neziskové organizace
3,94 procenta 15,35 procenta 78,67 procenta 2,04 procenta

Víte, na koho se obrátit, když potřebujete pomoci řešit problémy týkající se stáří / když hledáte zdravotní a sociální pomoc a poradenství?

Ano Ne
43,78 procenta 56,22 procenta

Byli jste někdy svědky nebo jste se osobně setkali s diskriminací seniorů kvůli věku?

Ano Ne
44,41 procenta 55,59 procenta

Co si myslíte, že nejvíce ovlivňuje obraz seniorů v naší společnosti?

Vlastní zkušenost každého člověka se stářím a seniory Rodinné prostředí a výchova Média (internet, televize, rádio, tisk…)
33,62 procenta 24,83 procenta 28,96 procenta
Politici Neziskové organizace Soukromý sektor: firmy
10,64 procenta 0,83 procenta 1,12 procenta

Co si myslíte, že je největší hodnotou seniorů a stáří?

Moudrost Zkušenosti Nadhled Nemá podle mě žádnou hodnotu
13,07 procenta 74,39 procenta 8,02 procenta 4,52 procenta

Jak identifikujete stáří, kdo je podle Vás starý člověk?

Ten, kdo starý vypadá (šedivé vlasy, vrásky) Ten, kdo se starý cítí Ten, kdo dosáhl seniorského nebo důchodového věku
9,33 procenta 35,08 procenta 55,59 procenta

Jaký máte pocit ze svého budoucího stáří?*

Těším se Obávám se Nevím, neřeším to
2,52 procenta 52,10 procenta 45,38 procenta

*Odpovědi respondentů, kteří nejsou v seniorském věku

Jak se cítíte jako senior?*

Užívám si to Necítím se dobře / Obávám se budoucnosti Cítím se stejně jako v mladším věku Cítím se mizerně, ještě starší, než je můj skutečný věk
40,00 procent 23,64 procenta 29,09 procenta 7,27 procenta

*Odpovědi respondentů, kteří jsou v seniorském věku

Zdroj: Rondo Data a Sue Ryder