Novým ředitelem sekce měnové se od 1. prosince 2018 stane Petr Král. Rozhodla o tom bankovní rada České národní banky. Petr Král převezme funkci ředitele sekce měnové po Tomáši Holubovi, který se od 1. prosince 2018 stane členem bankovní rady ČNB.

Petr Král (45) vystudoval obory finance a ekonomická teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V ČNB, kde začal pracovat v roce 1999, zastával různé pozice v odboru makroekonomických prognóz sekce měnové. V letech 2004–2007 byl vedoucím referátu krátkodobých prognóz a zástupcem ředitele odboru. V roce 2006 byl vedoucím predikčního týmu ČNB a v období let 2005 až 2007 reprezentantem ČNB v pracovní skupině pro prognózování (WGF) v rámci ESCB. Od roku 2007 do současnosti byl ředitelem odboru měnové politiky a fiskálních analýz a od roku 2015 do současnosti též náměstkem ředitele sekce měnové. V letech 2007 až 2014 byl alternátem viceguvernéra ČNB v Hospodářském a finančním výboru (EFC) v Bruselu. V dubnu 2018 byl vládou ČR jmenován členem Výboru pro rozpočtové prognózy. Ve své výzkumné, publikační a přednáškové činnosti se Petr Král zaměřuje zejména na praktické otázky měnové politiky (strategie, nástroje, komunikace, přijetí eura) a na analytické aspekty politiky fiskální.

Zdroj: ČNB