Cílem zavedení e-neschopenky bylo odstranit nemožnost kontroly nemocných zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů v prvních dnech nemoci v důsledku zrušení karenční doby. Parametry e-neschopenky, které jsou součástí novely zákona o nemocenském pojištění a které včera (7.11.) schválila vláda, tento problém ale vůbec neřeší a KZPS ČR je považuje ze strany vlády a ČSSD za špatný vtip. V takové podobě je e-neschopenka jen nejen další administrativní zátěží pro podnikatele, ale podstatně zhoršuje jejich informovanost o nemocném zaměstnanci.

Při našich společných jednáních bylo ze strany vlády / ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové přislíbeno, že elektronické neschopenky budou fungovat v omezeném rozsahu od 1. července 2019, zatímco karenční doba bude zrušena od 1. ledna 2019. S načasováním jsme nakonec souhlasili. Výslednou výrazně omezenou podobu elektronické neschopenky ale považujeme za zcela nefunkční nástroj, který se zásadně míjí s cílem, pro který měl být zaveden.

Zaměstnavatel se musí o nemoci svého zaměstnance dozvědět okamžitě on-line, nikoliv s několikadenním zpožděním, jak předložený návrh e-neschopenky předpokládá. Navíc  suplovat systém e-neschopenek zasílám e-mailů je krokem zpět.

Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR