Rodinné podniky za poslední rok zaznamenaly nejvyšší nárůst tržeb od roku 2007. Více než osmdesát procent firem přitom počítá s růstem svých příjmů i do budoucna, musí se však připravit na zásadní výzvy dalších let. Čelit budou muset například tlaku na časté inovace či technologickým změnám.

Nejrychleji rostou rodinné podniky první generace, které mají jasně nastavené firemní hodnoty, vizi a propracovanou strategii. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti PwC, který se zabýval kondicí rodinných podniků ve světě.

Největší šanci na dosažení dvouciferného růstu mají otcové zakladatelé

Za minulý rok zaznamenalo růst tržeb 69 procent rodinných podniků, což je pětiprocentní zvýšení oproti roku 2016. V příštích letech očekává vyšší příjmy až 84 procent firem, přičemž 16 procent počítá přímo s „agresivním a rychlým“ růstem. Nejvíce se daří rodinným podnikům první generace, celkem 44 procent z nich v roce 2018 zaznamenalo dvouciferný růst tržeb. Z rodinných firem druhé generace dosáhlo dvouciferného růstu 32 procent podniků a z páté generace pouhých 22 procent podniků. „Rodinné firmy čtvrté a páté generace jsou velmi vzácné, úspěšně předat firmu z generace na generaci se totiž podaří jen ve třetině případů. Čtyři generace tak vydrží jen asi 4 procent firem, pět generací pak jen 1 procent rodinných podniků,“ říká Zenon Folwarczny, poradce společnosti PwC ČR, který se zabývá problematikou rodinných firem. Zde připomeňme, že nejznámější rodinnou firmou, která se ale již transformovala je dublinský pivovar Guinness.

Přes optimistická očekávání ale majitelé rodinných podniků uvádějí, že pozitivní vývoj rodinného podnikání ohrožuje hned celá řada rizik. Obávají se zejména potřeby neustálých inovací (66 procent firem), dále nedostatku kvalitních pracovních sil na trhu (60 procent) a nepříznivého ekonomického prostředí (56 procent). Naopak jen 22 procent podniků se obává nástupu robotizace a umělé inteligence.

Strategické plánování je klíčem k prosperitě firem

Navzdory vysoké různorodosti rodinných podniků je možné identifikovat několik charakteristik spojujících rodinné firmy, jimž za poslední rok tržby vzrostly dvojciferným tempem. Oproti společnostem, které vykázaly v roce 2018 pouze jednociferný růst, mají obvykle propracovaný plán s odhadem příjmů a nákladů, pevně ukotvené firemní hodnoty a jasnou misi, častěji plánují zásadní kroky pro zlepšení svých digitálních schopností a chtějí získávat většinu tržeb z nových produktů a služeb. „Pevné hodnoty a lidský, osobní přístup považuje většina majitelů rodinných podniků za svou hlavní konkurenční výhodu oproti velkým korporacím. Silné vazby mezi firmou a zaměstnanci, zákazníky a dodavateli jim navíc významně pomáhají v době ekonomického poklesu,“ řekl partner PwC ČR, Václav Prýmek.

Digitální transformaci nechte v rukou mileniálů

Rodinné firmy si začínají uvědomovat rozsah změn, které s sebou přinesou technologické změny, jako jsou například automatizace, robotizace, umělá inteligence a 3D tisk. Obavy z digitalizace u nich dokonce oproti roku 2016 vzrostly o 5 procent. Více než polovina firem (57 procent) plánuje v příštích dvou letech významným způsobem zlepšit své digitální schopnosti a 53 procent majitelů se chystá do podnikání začlenit externí specialisty. „Firmy by ale v této otázce měly začít využívat skutečný potenciál mileniálů, kteří jsou technologicky velmi zdatní a patří k nejvzdělanější generaci v historii. Navíc některé rodinné firmy v budoucnu možná padnou právě do jejich rukou, proto je třeba s nimi pracovat již nyní,“ uzavírá Zenon Folwarczny .

O průzkumu

Průzkum PwC s názvem „Global Family Business Survey“ z roku 2018 zjišťoval informace od 2 953 vrchních představitelů rodinných podniků v hodnotě od 5 milionů dolarů do 1 miliardy dolarů z 53 světových oblastí a široké řady ekonomických sektorů od zemědělství až po technologie. Částečně strukturované osobní, telefonické a online rozhovory o délce mezi 30 a 40 minutami probíhaly od 20. dubna do 10. srpna tohoto roku. Všechny výsledky průzkumu byly analyzované společností Jigsaw Research.

Kompletní výsledky studie naleznete ZDE.