Počet podnikatelů v Česku, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, letos do konce září stoupl o dvacet pět tisíc na 1,016 milionu. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Loni počet podnikatelů, tedy například i soukromých lékařů, umělců nebo zemědělců, vzrostl o deset tisíc.

Nejvíce podnikatelů je evidováno v Praze (180 tisíc) a v krajích Středočeském (140 tisíc) a Jihomoravském (112 tisíc). Ze všech osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) vzrostl o 14 tisíc na 596 tisíc počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Počet těch, kteří ji mají jako vedlejší, stoupl o 11 tisíc na 420 tisíc.

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem září 702 tisíc OSVČ, o 16 tisíc více než v prosinci. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 92 tisíc osob, nepatrně více. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Zbývající živnostníci se pojišťují u komerčních společností, nebo si vytvářejí rezervy pro případ nemoci.

Pravidla pro platbu pojistného se od příštího roku změní. „Od ledna příštího roku se mění splatnost jak záloh na pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím,“ uvedl zastupující ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Vedle termínu splatnosti pojistného se mění i minimální pojistné na nemocenské pojištění. Minimální měsíční vyměřovací základ je v roce 2019 stanoven částkou šest tisíc korun. Minimální měsíční platba pojistného na nemocenské pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní i vedlejší výdělečnou činnost, které se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásili, činí 138 korun. Do konce letošního roku se platí minimální pojistné 115 korun.

V žádném jiném státě Evropské unie nemají živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců.

Počet osob samostatně výdělečně činných:

celkem
prosinec 2004 946tisíc
prosinec 2005 911tisíc
prosinec 2006 904tisíc
prosinec 2007 918tisíc
prosinec 2008 938tisíc
prosinec 2009 956tisíc
prosinec 2010 977tisíc
prosinec 2011 1,002tisíc
prosinec 2012 994tisíc
prosinec 2013 977tisíc
prosinec 2014 972tisíc
prosinec 2015 976tisíc
prosinec 2016 981tisíc
prosinec 2017 991tisíc
září 2018 1,016tisíc

zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení