Podle nejnovější studie společnosti Deloitte a dat Evropské komise je Praha nejvíce inovativním českým regionem. Stále ale zaostává za celoevropským průměrem, a v některých ukazatelích překvapivě i za Bratislavským krajem. Hlavní město našeho slovenského souseda se může pyšnit vyšším podílem osob, které využívají internet ke komunikaci s veřejnými institucemi, vyšší zaměstnaností ve středně a vysoce vyspělých výrobních odvětvích a službách náročných na znalosti či vyššími výdaji na jiné inovace než v oblasti výzkumu a vývoje.

Zlepšení úrovně digitalizace a inovací s sebou přináší hlavně technologické firmy a startupy. Ty pražské však mají až čtvrtý nejvyšší průměrný obrat v celostátním srovnání. Google se proto v rámci celoevropské vzdělávací iniciativy Grow with Google zaměří na další vzdělávání pražských startupů a studentů. Podnikatelé i studenti se pod vedením expertů z Googlu připraví na práci budoucnosti a ověří si své podnikatelské nápady.

Bratislava je inovativnější

Ač je Praha nejinovativnějším regionem v České republice a ve většině statistik ční nad celostátním průměrem, v přeshraničním srovnání mnohdy zaostává. Podle žebříčku Evropské komise Regional Innovation Scoreboard dosahuje v inovacích pouze 99 procent evropského průměru a předčí ji i Bratislavský kraj s 104,1 procenta. Hlavní město Slovenska například dosahuje 25,5procentní zaměstnanosti ve středně a vysoce vyspělých výrobních odvětvích a službách náročných na znalosti, zatímco v Praze se jedná o pouhou pětinu. V některých oblastech digitální ekonomiky se musí Praha sklonit i před ostatními českými regiony. Ve středočeském regionu využívá 55 procent lidí internet k interakci s veřejnými institucemi a v Bratislavském kraji 52 procent. V Praze, stejně jako v dalších českých regionech, se nejedná ani o polovinu.

Technologická vyspělost a inovace se také odvíjejí od investic do výzkumu a vývoje, zejména v podnikatelském sektoru. V roce 2016 v Praze podniky do této oblasti investovaly 11,4 miliardy korun, což je pouze 89 procent evropského průměru a poukazuje to na jednu z hlavních oblastí, ve které se může Praha zlepšit. Relativní nedostatek podnikových investic vyvažují veřejné výdaje, kde Praha mezi českými regiony jasně dominuje s 9,7 miliardy. To je více než dvě třetiny celkových vládních výdajů na výzkum a vývoj v ČR a zároveň o více než polovinu nad evropským průměrem. Druhé nejvyšší veřejné výdaje na výzkum a vývoj patří Středočeskému regionu, kde dosahují pouhých 2,3 miliardy, následované Jihovýchodním regionem se 1,7 miliardy. Zbylé české regiony se dohromady dělí o necelou miliardu.

Nízký obrat pražských startupů

I přesto, že se v Praze nachází 13 inkubátorů a inovačních center, 14 akcelerátorů a 32 coworkingů, což je nejvíce ze všech českých regionů, průměrná výše obratu pražských startupů je 14,3 milionů korun. To Prahu řadí až na čtvrté místo v meziregionálním srovnání. Vyšší průměrné obraty mají startupy v regionech Jihovýchod (548 milionů), Jihozápad (175,4 milionů) i Moravskoslezsko (16,1 milionů).

Vzdělávací iniciativa Grow with Google: pro startupy, studenty i vývojáře

Evropská společnost prochází digitální transformací, s kterou přicházejí obrovské příležitosti pro růst, inovace a nové pracovní pozice. Mění se tak ale schopnosti a dovednosti, které lidé potřebují, aby získali dobrou práci nebo rozvíjeli své podnikání. Automatizace významně změní během příštích patnácti let pracovní podmínky. V Evropě sice vznikne 21 milionů nových pracovních míst, ale téměř všechny pozice budou vyžadovat pokročilejší digitální dovednosti, které podle odhadů Evropské komise zatím nemá téměř polovina Evropanů. Google se proto po celé Evropě zaměřuje na zvýšení digitálních znalostí obyvatelstva. Konkrétně v Česku se pak věnuje studentům, vývojářům a startupům. Pro poslední zmíněnou skupinu přichystal informační rozcestník Google for Startups a sérii workshopů.

Startupy musí inovovat, aby uspěly

Podpora startupů je podle Googlu zvlášť důležitá i proto, že nejmenší české firmy patří v Česku zároveň k těm nejméně inovativním. Podle údajů Deloitte z českých firem do 50 zaměstnanců inovuje pouze 35,2 procent (evropský průměr je 45 procent), naopak u velkých firem nad 250 zaměstnanců už je to 77,2 procent.

Workshopy a přednášky od expertů

V úterý 30. října v Impact Hub Praha odstartovala první ze série workshopů pro začínající startupy, s názvem Google for Startups Academy. V průběhu čtyř workshopů se účastníci naučí, jak validovat svůj produkt či službu, jak zvolit správný design na základě podle potřeb svých zákazníků či jak vytvořit životaschopný produkt a přizpůsobit jej trhu. Zaměří se na to, jak vše správně strategicky a marketingově naplánovat a uchopit. Od předních koučů i podnikatelů získají tipy, jak měřit svůj postup a jaké k tomu mohou využít nástroje. Další tři workshopy proběhnou v Impact Hub Praha ve dnech 6. 11., 13. 11. a 20. 11. Na workshopy se zatím přihlásilo víc jak 50 startupů, z nichž porota podle předem stanovených kritérií vybírá 20 týmů.

Startupy, které absolvují program Google for Startups Academy, budou připraveny pro účast v nadstavbovém mentoringovém programu Launchpad. Pokročilé startupy se v Launchpadu setkají se zahraničními a místními mentory a budou diskutovat o řešeních svých konkrétních otázek. Za uplynulý rok české startupy využily víc než 150 osobních setkání.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze a Karlově univerzitě se též můžete těšit na sérii přednášek. První z nich nabídne vhled do pracovního trhu budoucnosti, hledání práce v inovativních firmách a praktický trénink měkkých a tvrdých dovedností potřebných pro úspěšnou kariéru v technologických firmách. Druhá vlna přednášek se zaměří na ověření podnikatelského nápadu, porozumění potenciálním zákazníkům a způsobům, jak rychle rozjet podnikání. Účastníci získají tipy od zkušených podnikatelů, kteří je provedou procesem zakládání startupu a představí online i offline nástroje, které nejvíce využívají.