Necelé tři čtvrtiny českých obyvatel dále tvrdí, že se jim podaří každý měsíc ušetřit alespoň určitou část peněz. Naopak úvahu o přestěhování do jiné země z důvodu tíživé finanční situace uvádí osm procent Čechů. Vyplývá to z nové Zprávy o platebním chování spotřebitelů za rok 2018, kterou pro Českou republiku z evropského reportu každý rok zpracovává společnost Intrum, a kterého se zúčastnilo 24 698 spotřebitelů ze 24 zemí Evropy.

Česká republika je v evropském srovnání těsně za Švédskem, zemí s nejvyšším podílem spořivosti a hospodárnosti. Zatímco v severské zemi je schopno každý měsíc ušetřit určitou částku 74 procent obyvatel, měsíční úsporu u nás uvádí 72 procent obyvatel. Obě tyto hodnoty jsou vysoko nad evropským průměrem, který v letošním roce činí 59 procent. Průměrnou částku, kterou je schopen každý měsíc obyvatel České republiky ušetřit, je 4 004 korun, přičemž celkem 76 procent Čechů si úspory dává stranou v první řadě kvůli nečekaným výdajům. Mezi další důvody spoření patří cestování (37 procent), ztráta zaměstnání (28 procent) anebo podpora dětí a vnoučat.

Z důvodu nepříznivé finanční situace či za vidinou lepšího výdělku zvažuje přestěhování do zahraničí pouhých 8 procent českých respondentů, přičemž evropským průměrem je hodnota 18 procent. Takto nízký podíl byl zaznamenán pouze u našich jižních sousedů v Rakousku, kde se podíl respondentů uvádějících tuto skutečnost rovná také 8 procent. „Výsledky našeho průzkumu zcela jednoznačně prokazují pozitivní trend růstu české ekonomiky, který je podpořen již známým faktem o dobré platební morálce Čechů v případě hrazení svých závazků. Dalším důkazem je nesporně nejnižší podíl respondentů s chutí vycestovat za prací a lepšími podmínkami do zahraničí. Zároveň se pozitivně projevuje tradiční spořivost, dle výsledků průzkumu jsou Češi v tomhle ohledu evropskou špičkou. Zajímavým zjištěním je rostoucí zájem o moderní platební metody, kdy 40 procent českých respondentů uvedlo, že nákupy online jsou u nich prioritou,“ uvádí Karol Jurák, výkonný ředitel společnosti Intrum.

S názorem, že česká ekonomika je na vzestupu, souhlasí aktuálně 46 procent obyvatel naší země. V současnosti se jedná o nejvyšší podíl respondentů s takovým ekonomickým optimismem ze všech dotazovaných evropských zemí. S růstem ekonomiky se v celoevropském průměru ztotožňuje pouze každý třetí Evropan (30 procent). Podle průzkumu nemá svou finanční situaci pod kontrolou pouze jeden z deseti Čechů (11 procent). To představuje nejnižší podíl respondentů ze všech dotazovaných evropských zemí. I zde je na tom Česká republika v otázce finančního vyžití nejlépe ze všech evropských respondentů zahrnutých do průzkumu. Pro srovnání, evropský průměr všech evropských respondentů uvádějících, že nemají svou finanční situaci pod kontrolou, činí 18 procent.