Nový program podpory inovací Trend má podpořit výzkum za využití progresivních technologií, jako jsou například nanotechnologie. Návrh je nyní v připomínkovém řízení. V případě jeho schválení vládou bude v letošním roce vyhlášena první veřejná soutěž na výběr projektů výzkumu a vývoje, které budou podpořeny. Jejich realizace a financování začne rokem 2020. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Program Trend bude zaměřen na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií, jako jsou například nanotechnologie či umělá inteligence,“ uvedl náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací MPO Petr Očko.

Program Trend umožní, aby jednotlivé projekty řešily podniky buď samostatně, nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi – tedy vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR a podobně. Program bude financován z národních zdrojů a bude tudíž otevřen i pro subjekty z Prahy.

Vláda 11. ledna schválila aktualizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, která má posílit výzkum a inovace pro potřeby českých firem. Jednou z nově zařazených oblastí je právě umělá inteligence. Aktualizovaný dokument nyní počítá s 247,98 miliardy korun, v roce 2016 to bylo 230,33 miliardy.

Strategie se zaměřuje například na vyšší inovační výkonnost firem, zvýšení kvality a ekonomických přínosů výzkumu či lepší dostupnost lidských zdrojů pro inovační podnikání, výzkum a vývoj. Další skupinu cílů představují národní domény specializace, mezi něž patří strojírenství, energetika, hutnictví nebo biotechnologie, nově pak průmyslová chemie a udržitelné stavebnictví.

ČTK