S tímto pozitivním zjištěním přišel globální průzkum zadaný společností Dell Technologies, který se soustředil na generaci tzv. post-mileniálů, tedy lidí narozených po roce 1996 a označovaných také jako generace Z. Ti nyní přecházejí ze škol na pracoviště a přináší s sebou mentalitu orientovanou na technologie, která podniky posune dál do digitální éry, ale mohla by při tom prohloubit rozdíly mezi pěti generacemi, které se dnes v práci setkávají.

Příslušníci generace Z ovládají moderní technologie, ale obávají se, že jim scházejí potřebné „měkké“ dovednosti a touží po lidských kontaktech. Sečteno podtrženo: nevychovali jsme tak generaci robotů. Lidé z generace Z nevnímají technologie jen jako nástroj na podporu pokroků lidstva, ale také jako prostředek k vyrovnání rozdílů v přístupu k informacím. Jedinečně tak spojují jasnou vizi a optimismus. I přesto se starší odborníci obávají, že je digitální domorodci vystrnadí z pozic. Podniky proto musí při prosazování kultury postavené na digitálních technologiích pracovníkům pomáhat nacházet společnou řeč.

A jaká čísla průzkum mezi více než 12 tisíci studentů středních a vysokých škol ze 17 zemí mimo jiné přinesl? Například 98 procent respondentů uvedlo, že pracovalo s technologiemi v rámci svého formálního vzdělávání, 91 procent uvedlo, že technologie, které zaměstnavatel nabízí, pro ně budou jedním z kritérií při volbě mezi podobnými pracovními nabídkami. Digitální domorodci také mění podobu pracovní síly: čtyři pětiny členů generace Z mají ambice pracovat s nejmodernějšími technologiemi a více než třetina se zajímá o kariéru v IT.

Na druhou stranu si je sice většina příslušníků generace Z jistá svými technickými dovednostmi, zároveň se ovšem obávají, zda mají měkké dovednosti a zkušenosti, jaké zaměstnavatelé hledají. Svou technologickou gramotnost hodnotí 73 procent respondentů jako dobrou nebo vynikající a 68 procent se domnívá, že mají nadprůměrné programátorské schopnosti. Ještě víc vypovídá fakt, že 77 procent mladých je ochotných stát se mentory staršího kolegy, který má s technologiemi méně zkušeností. Zároveň mají ale téměř všichni čerství absolventi (94 procent) ohledně svého budoucího zaměstnání nějaké obavy. Jen něco nad polovinu (57 procent) hodnotí své vzdělání, pokud jde o přípravu na budoucí kariéru, jako dobré nebo vynikající. 52 procent si je zase jisto, že disponují technickými dovednostmi, které zaměstnavatelé chtějí, ale o svých dovednostech v dalších oblastech už tak přesvědčeni nejsou.

O studii

Tuto studii zadala společnost Dell Technologies a zpracovala ji nezávislá výzkumná společnost Dimensional Research. Ta od srpna do září 2018 provedla online průzkum mezi studenty středních a vyšších škol ze 17 zemí po celém světě. Dotazník byl přeložen do 12 jazyků a zodpovědělo ho přes 12 000 jednotlivců ve věku 16–23 let. Studie je jednou z největších v kategorii výzkumů shromažďujících tvrdá data o současných postojích a názorech studentů generace Z, kteří budou v nadcházejících letech začínat svou kariéru, na technologie a život na pracovišti.