Podle názoru světových CEOs se blýská na horší časy. Tři z deseti očekávají v roce 2019 zpomalení růstu světové ekonomiky. Jde o nejvyšší hodnotu od roku 2013, například v loňském roce bylo o poklesu růstu ekonomiky přesvědčeno jen pět procent CEOs. Existenční hrozby jako terorismus či klimatické změny vystřídal strach z nadměrné regulace, politické nestability, poklesu růstu HDP i nedostatku talentů pro využití dat a umělé inteligence.

Vyplývá to z již 22. ročníku globálního průzkumu poradenské společnosti PwC mezi více než 1 300 generálními řediteli po celém světě. Jeho výsledky byly představeny tento týden na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Zpomalení ekonomiky a nižší důvěra v návratnost zisku

Celkem o 25 procent vzrostl meziročně počet generálních ředitelů, kteří předpokládají zpomalení ekonomiky. Počet těch, kteří věří v pozitivní vývoj ekonomiky, je pak oproti loňským 57 procent pouhých 42 procent. Nejvíce pesimističtí jsou přitom lídři z oblasti Středního východu a Severní Ameriky, kde lze pokles vysvětlit mj. také narůstajícím napětím v oblasti obchodu.

Počet generálních ředitelů, kteří se domnívají, že ekonomika letos neporoste, je v porovnání s rokem 2018 vyšší v každém zkoumaném regionu. Dotázaní lídři také vyjadřují nižší důvěru v růst návratnosti zisku jejich společnosti, a to jak v krátkodobém, tak ve střednědobém výhledu,”upřesňuje výsledky průzkumu Jiří Moser, řídící partner PwC ČR.

Hrozbou pro obchod je přílišná regulace

Jako příčinu zpomalení ekonomiky generální ředitelé označují především sílící populismus a nacionalismus napříč společnostmi. V důsledku toho se změnilo i pořadí ekonomických hrozeb, kterých se světoví lídři obávají. Obchodní konflikty, kybernetické hrozby a protekcionismus tak letos na předních příčkách vystřídaly loňské obavy z klimatických změn či terorismu – ten se v letošním roce ocitl až na 23. místě. Za největší hrozbu pro růst obchodu však ředitelé stejně jako loni považují přílišnou národní regulaci.

Generální ředitelé cítí nejistotu a mají obavy z vývoje světové ekonomiky vzhledem ke vzrůstajícímu obchodnímu napětí a protekcionismu,“ dodal Bob Moritz, globální lídr PwC.

Průzkum se zabýval také možností expanze podniků na trhy jiných zemí. Výsledky naznačují, že nejlukrativnějším místem pro rozvoj podnikání jsou Spojené státy americké, druhé místo obsadila Čína. Do obou zemí by však rozšířilo investice svých firem méně generálních ředitelů než v loňském roce. Osm procent dotázaných uvedlo, že by o rozšíření působnosti podniku dále neuvažovali. Patnáct procent lídrů si pak ve srovnání se současným působením neuvědomuje výhody jiných trhů.

Společnost „pálí“ nedostatek talentů na trhu práce

Oproti roku 2012 vzrostl o 19 procent počet generálních ředitelů, kteří mají problémy sehnat nové zaměstnance v oboru. Nábor kvalitních zaměstnanců letos považuje za obtížnější celkem 62 procent dotázaných. Také nedostatek relevantních informací pro rozhodování ohledně prosperity a růstu firem představuje pro generální ředitele významný problém.

Umělá inteligence bude mít větší dopad než internet

Téměř dvě třetiny dotázaných generálních ředitelů si myslí, že umělá inteligence bude mít na jejich byznys větší vliv než internetová revoluce. Navzdory tomu však stále existuje poměrně velké množství firem, které nemají v současnosti žádné plány s využitím umělé inteligence. Potvrdila to celá čtvrtina generálních ředitelů.

O průzkumu

Dvaadvacátého ročníku globálního průzkumu poradenské společnosti PwC mezi generálními řediteli se zúčastnilo 1 378 respondentů z 91 zemí světa. Průzkum byl proveden v období mezi zářím a říjnem roku 2018. Rozhovory byly vedeny telefonicky (10 procent), prostřednictvím internetu (73 procent) i osobním dotazováním (10 procent). Výsledky průzkumu byly představeny na Mezinárodním ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.