Pojišťovny prověřily loni přes deset tisíc podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody za více než jeden a čtvrt miliardy korun. To je o sedm procent více než v předchozím roce. Vyplývá to ze statistik České asociace pojišťoven.

Průměrná výše prokázaného pojistného podvodu narostla ze 196 tisíc korun na 232 tisíc korun, což představuje nárůst o 18 procent. Objem odhalených pojistných podvodů se za posledních osm let více než zdvojnásobil, uvedl hlavní analytik asociace Petr Jedlička.

Rozhodující objem (66 procent) z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá na pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 850 milionů korun (v roce 2017 to bylo 660 milionů korun). Dále pětina objemu připadá na pojištění vozidel (260 milionů korun odhalených podvodů v roce 2018 proti 335 milionů korun předloni). Zbylých 14 procent nastává v pojištění osob, kde šlo o 187 milionů korun. V roce 2017 to bylo 201 milionů korun.

Objem odhalených pojistných podvodů tak stále narůstá v odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde vychází navíc i nejvyšší průměrná výše odhaleného pojistného podvodu,“ upozornil Jedlička. Důvod, proč počet i objem šetřených případů pojistných podvodů u pojištění vozidel i u pojištění osob klesají, souvisí s rozšiřujícími se možnostmi odhalení jednání rizikového pro pojistný podvod již při vstupu do pojištění. Díky tomuto posilujícímu preventivnímu působení klesá počet pojistných podvodů.

Pojistný podvod je trestným činem od 1. ledna 1998. Dopustí se jej ten, kdo při sjednávání nebo změně pojistné smlouvy uvede nepravdivé, hrubě zkreslené informace či zamlčí důležité údaje. Pojistným podvodem je však i úmyslně vyvolaná pojistná událost či jednání, které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody. „Za spáchání pojistného podvodu lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo peněžitý trest,“ dodala gestorka prevence pojistného podvodu asociace Soňa Anderlová.

ČTK