Společnost Fincentrum dostala od České národní banky tentokrát pokutu za to, že špatně nastavila testy pro finanční poradce, kteří pomáhají klientům se sjednáním úvěrů. Zkoušky vyžaduje zákon a až teprve jejich úspěšné absolvování umožní poradcům zprostředkovávat půjčky.

Při provádění odborných zkoušek….nepostupovala podle zkouškového řádu, neboť ve 3 případech testů a) nezadávala případové studie kompletní, ale formou náhodně vybraných a promíchaných otázek vyňatých z případových studií, b) zadávala případové studie takovým způsobem, který vyžadoval, aby se uchazeč se zadáním studie seznámil u každé otázky zvlášť, přičemž navíc ve všech 3 případech testů nebyly zadány 3 kompletní případové studie, nýbrž 15 náhodně vybraných otázek z vyššího počtu případových studií,“ píše se v odůvodnění rozhodnutí ČNB o uložení stotisícové pokuty. Povinnost proškolovat nově poradce v oblast prodeje půjček vznikla makléřským firmám s novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který vešel v platnost v roce 2016.

Za nedostatky, které naše společnost optimalizací procesů již v průběhu kontroly odstranila, vyměřil regulátor pokutu ve výši sto tisíc korun, tedy při samé spodní hranici z možných až deseti milionů korun,“ uvedl k tomu pro E15 mediální zástupce Fincentra Miroslav Beneš.

Nicméně, v krátké době necelého jednoho roku je to už druhá pokuta, kterou Fincentrum od regulátora dostala. Vloni ČNB pokutovala makléřskou společnost jedním a půl milionem korun za to, že její poradci si nenahrávali telefonické hovory s klienty, kterým nabízeli možnosti investice. 

Fincentrum vloni na podzim koupila švýcarská skupina Swiss Life. Spojením s Fincentrem se skupina Swiss Life stala lídrem v finančního poradenství v Česku a na Slovensku s obratem téměř dvě miliardy korun.