Jedna ze studií společnosti VitalSmarts odhalila, že chování manažerů ve stresových situacích a jejich schopnost komunikace mají přímý vliv na výkon celého týmu. Zaměstnanci na to pak reagují tím, že zvažují podání výpovědi (62 procent), jsou frustrovaní (47 procent) a stěžují si ostatním nadřízeným a kolegům (40 procent). Podle Štěpána Miky z Institutu CEMI je pro manažery pro zvládání krizových situací důležitý osobní rozvoj.

Ve stresu se manažeři často uzavírají do sebe, jsou rozrušení a neklidní. „Jak se ve vypjatých situacích chovat se u nás manažeři v průběhu MBA studia dozvídají v rámci předmětu Management osobního rozvoje. Předmět se zabývá problematikou duševní hygieny a umožňuje absolventům ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení správné work-life balance,“ komentuje Štěpán Mika.

Průzkum společnosti LMC odhalil, že počet spokojených zaměstnanců v České republice rok od roku klesá. Zaměstnance trápí právě špatná komunikace a celková atmosféra ve firmě. Pozitivně ji hodnotí jen každý druhý dotázaný. Nespokojenost zaměstnanců se v mnoha případech negativně promítá do pověsti jejich zaměstnavatele.

Podle Josepha Grennyho ze společnosti VitalSmarts si manažeři často neuvědomují rozsah svého vlivu. Jejich podřízení se pak mnohdy chovají podle vzoru, který jim jejich nadřízení podsouvají, a zvykají si na špatné komunikační návyky, které mohou vést k pocitu nedocenění a odcizení se.

Studie VitalSmarts se dále zmiňuje o příležitosti k pozitivním změnám. Výsledky ukázaly, že dobrá komunikace a adekvátní chování manažerů – zachování klidu, ochoty, upřímnosti – zlepšují v pracovních týmech morálku a zvyšují pracovní výsledky až o 25 procent.

Zdroje

  1. https://www.vitalsmarts.com/press/2018/11/the-manager-effect-1-out-of-3-managers-cant-handle-high-stakes-situations-and-as-a-result-their-teams-are-less-successful/
  2. https://www.lmc.eu/cs/data-pribyva-nespokojenych-lidi-se-zajecimi-umysly/