Většina lidí je s používáním umělé inteligence (AI) ve veřejných i soukromých službách stejně nebo více spokojena v porovnání s obdobím před dvanácti měsíci, zjistil mezinárodní průzkum Accenture.

Průzkum zjistil, že 45 procent lidí je dnes s používáním AI spokojenější než před rokem. Úroveň spokojenosti 43 procent se nezměnila a 12 procent je s používáním AI méně spokojeno než vloni.

Protože digitální služby hrají v každodenním životě čím dál tím větší roli, lidé očekávají, že i vláda bude držet krok s dobou a bude zavádět AI na podporu veřejných programů a služeb,“ řekl Carl Ward, který vede programy AI pro sekci zdravotnictví & veřejnosti v Accenture. „AI přináší nové příležitosti pro spolupráci člověka a stroje a tato spolupráce zlepšuje úroveň služeb. Vláda by měla takové nové přístupy k dodávkám služeb proaktivně zkoumat a zároveň zajistit, aby se AI zaváděla odpovědně.“

Průzkum zjistil další pozitivní změny v názorech občanů o využívání AI vládou. Téměř dvě třetiny (62 procent) respondentů po celém světě považuje vládu za minimálně stejně kvalifikovanou jako soukromý sektor co se týče služeb využívajících AI. Více než polovina (56 procent) uvádí, že podporuje používání AI vládou a chce, aby se efektivněji zaváděly nové nebo vylepšené služby a pouze přibližně jeden ze čtyř respondentů (25 procent) vyjádřil obavy nad etickým a odpovědným používáním AI vládou.

Četné nezávislé analýzy uvádějí rostoucí potenciál pro AI ve veřejném sektoru, jakožto i výzvy ohledně přijetí AI. Adelaide O´Brienová, ředitelka výzkumu u IDC Government Insight, prohlásila, že IDC Government Insights předpovídá, že bude AI do roku 2020 přijímána v širokém měřítku v systémech back-office a samoobslužných službách pro občany a musí také nastat posun v pracovních funkcích, které budou řešit komplexnější a specifičtější úlohy a vztahy.

Občané, kteří pracují ve veřejném sektoru, jsou ohledně využívání AI podstatně pozitivnější než široká veřejnost, přičemž dvě třetiny (67 procent) respondentů z veřejného sektoru podporují vládní využívání AI, v porovnání s pouhou polovinou (52 procent) jiných respondentů. Obdobně respondenti z veřejného sektoru častěji něž ostatní respondenti – 63 procent oproti 41 procent – uváděli, že jsou s AI dnes spokojenější, než byli před 12 měsíci.

AI a jiné digitální vymoženosti jsou nástroje, které pomáhají vytvářet lépe fungující, efektivnější, konzistentnější a personalizovanější služby odpovídající okolnostem a potřebám občanů, což je cílem mnoha vládních organizací,“ řekl Ward. „Běžní občané i pracovníci ve veřejných službách přiměřeně podporují využívání AI vládou, což by mělo zvyšovat tendence lídrů a manažerů využívat příležitosti k transformaci veřejných služeb. AI doplňuje a umožňuje posun vlád směrem k platformám služeb zaměřených na občany a měla by se zaměřit na vytváření nových způsobů poskytování služeb, spíše než na automatizaci existujících vztahů.“