ŠTĚPÁN HAK, obchodní vedoucí OVB Allfinanz.

Životní pojištění je pro mnohé z nás složitá věc. Nerozumíme progresi, výlukám, natož pak rozdílu mezi karenční a čekací dobou. Hledáme radu u jednoho odborníka, abychom u druhého zjistili, že máme všechno špatně a je nutné vše od základu předělat. Jak takovým věcem předejít? Zkuste najít v nastavení smlouvy smysl! Alespoň obecný.

Úrazové, komerční zdravotní a životní pojištění, mnohdy i s rezervotvornou složkou, je věcí pro běžného občana komplikovanou. Takže první otázka zní. Jaký je jeho smysl? Z praxe vím, že větší povědomí o smyslu pojištění mají lidé, kteří mají nějaký dlouhodobý úvěr na bydlení. Vědí, že jejich pojistná smlouva jim kryje úvěr a s ním spojené měsíční splátky! Bohužel, úvěr jako takový je jen jedna – byť významná – část našich měsíčních výdajů a správně nastavené zajištění by mělo krýt Váš životní standard v případě finanční tísně způsobené nemocí nebo úrazem obecně. Zdůrazňuji Váš životní standard. Protože nikdo nezná Vaše měsíční náklady lépe než Vy. Takže si pojďme v obecné rovině rozebrat, jaké situace by mělo pojištění krýt. Dle mého názoru jsou to tři případy. Dočasná pracovní neschopnost, trvalá pracovní neschopnost a úmrtí.

Dočasná pracovní neschopnost: V tomto případě máme po uplynutí karenční doby nárok na náhradu ve výši cca šedesáti procent ze své hrubé mzdy, resp. následně na dávky nemocenské, tedy pokud nepodnikáme. Ovšem pozor! Toto neplatí pro zaměstnance s nadstandardními příjmy. Takže první doporučení, které klientům dávám, je zjistit si, kolik by byla jejich neschopenka, a zdali by s ní utáhli své rodinné výdaje. Bohužel, spousta lidí tuto lehce dohledatelnou informaci dostane až ze zaslaných prostředků od sociální správy a někdy se nestačí divit (zejména lidé, kterým značnou část příjmu tvoří diety či různé příplatky, případně jsou OSVČ). Zjistěte si svou výši neschopenky. Ptejte se známých, kolegů z práce… Zkrátka někoho, kdo byl doma s úrazem nebo nemocí déle než pár týdnů. Spousta klientů tento typ krytí řeší zpravidla až když mají počáteční nález nějaké diagnózy (např. vysoký tlak, artróza atd.). A to už bývá pozdě. Pojišťovny totiž výhradně řeší nově vzniklé pojistné události, a diagnózy před počátkem pojištění buď neproplácí vůbec, nebo si za krytí účtují o několik desítek procent navíc.

Trvalá pracovní neschopnost: Tento typ výpadku příjmů je hlavním důvodem, proč 99 procent z nás přemýšlí o smlouvě s pojišťovnou. Představa kvadruplegika byla romantická snad jen ve francouzském filmu Nedotknutelní. A svou roli v tom sehrál fakt, že muž na vozíčku byl sympatický a k tomu ještě miliardář. Mohl si dovolit poplatit všechny nadstandardy, na které běžně pracující člověk nemá. Jakou částku tedy do pojistky nastavit? To je věru těžká otázka a spousta odborníků vám bude říkat spousty názorů. A troufám si tvrdit, že každý bude mít něco do sebe. Připomeňme si, že máme jen dvě příčiny, jak může být člověku přiznán jakýkoliv stupeň invalidity. Buď úrazem, nebo nemocí. Úraz je nahodilost. Díky tomu je v řeči ceny pro klienta velice zajímavý. Za pár desítek korun měsíčně si jste schopni pojistit několika milionové krytí při vážném úrazu. Avšak pro úplnost dodávám jedno číslo ze statistiky. Zhruba 95 prrocent vyplácených invalidních důchodů je z důvodu nemoci (na první příčce invalidit se tyčí nemoci pohybového aparátu).

A pakliže jsem u úrazu zmínil levnější pojistné, u pojištění invalidity z jakékoliv příčiny nebo pojištění závažných onemocnění, říkám upřímně: „Není to levné.“ Tím spíš je nutné, aby klient znal smysl nemalé měsíční platby. Jeden příklad za všechny. Matka dvou dětí žijící bez partnera v nájmu. Jiný domov neměla. Po krátkém rozhovoru nad tímto tématem dospěla k názoru, že prioritu své smlouvy vidí právě v pojištění pro případ invalidity. Smysl tohoto připojištění však viděla v tom, že by si z výplaty pojistné částky koupila aspoň malý byt. Tím se jí sníží měsíční výdaj o drahý nájem. Mysleme na své závazky, které musíme platit, ať jsme práce schopni či nikoli. Zamysleme se nad tím, jak se dají peníze dál využívat. Varianty jsou tři. Buď mi budou přinášet další zisk (např. koupě nemovitosti k pronájmu). Sníží mi měsíční platby na minimální částky (např. splacení úvěru/ů, zmiňovaná úspora za nájem), nebo je zkrátka utratíme (v tom smysluplnějším případě za bezbariérovou rekonstrukci, či náklady na studium svých dětí…).

Úmrtí: Zde se asi nemá cenu rozepisovat. Smysl životního pojištění snad každý z nás chápe. A kdo si myslí, že tento typ pojištění z důvodu alternativního zabezpečení vůbec nepotřebuje, tomu předkládám pár podnětů k zamyšlení. Například možnost určení libovolných osob k výplatě peněz bez ukončení dědického řízení. Z toho vyplývá, že rodina nemusí čekat na peníze do vyřešení dědictví, které se může táhnout až několik měsíců. Do té doby jsou závazky i peníze zemřelého prakticky nedotknutelné. Avšak zálohy na energie, pojistné za pojištění nemovitostí a další běžné výdaje napsané na již nežijícího člověka jsou stále platné a splatné. Velkou výhodu tohoto pojištění proto vnímám zejména v rychlosti výplaty peněz. Navíc… víte o tom, že smíření se smrtí partnera trvá dva až tři roky? Proto se také doporučuje, aby minimální pojistná částka odpovídala zhruba 1-3násobku ročního příjmu. Tím se zabezpečí, aby pozůstalí nemuseli v už tak těžké chvíli řešit peníze.

Štěpán Hak o sobě

Pocházím a bydlím v malebném kraji Podzvičínska. Nedaleko rodiště nejznámějšího českého básníka K. J. Erbena, města Miletín. V oboru financí se pohybuji více než 10 let. Jednoho dne jsem se sám rozhodl, že je to pro mě správná cesta. A když je žák připraven, učitel se vždy najde. V mém případě se jednalo o takřka šedesátiletého, životními i podnikatelskými zkušenostmi vyzrálého pána, kterému jsem doma neřekl jinak než děda. Biologického jsem prakticky nikdy neměl. A ten mne provázel počátečním nízkým sebevědomím, nedůvěrou okolí a klopýtání o své chyby a zejména vnitřní mantinely. Často od svých klientů slyším větu: „Je vidět, že vás to baví“. A já s nimi musím souhlasit. Když nepracuji, věnuji se psaní scénářů a divadelních her, které pak přetváříme v divadelní představení se souborem prima lidí kolem miletínského pivovaru. Mám rád dobré jídlo, dobré filmy a pivo. A hlavně manželku a tříletou dcerku, se kterou žijeme z pohledu banky v nelukrativní lokalitě plné kopců, lesů a klidu.