Poslanecká sněmovna by na své nadcházející schůzi měla rozhodnout, zda udělí vládě předběžný souhlas s návrhem opatření, která mají řešit dopady na rozpočet EU v případě, že Británie opustí EU bez dohody. Pro brexit bez dohody připravila Evropská komise několik nařízení, které řeší především vzájemné finanční závazky. K nim má Sněmovna dát vládě předběžný souhlas a vládu zmocnit k hlasování v Radě EU. O předběžném souhlasu by měl jednat také Senát.

Podle předsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) má krok komise mimo jiné zmenšit finanční nejistotu fungování unijního rozpočtu a zamezit právní nejistotě při čerpání evropských peněz. Aby komise mohla o plánu jednat s britskou stranou, potřebuje souhlas členských států. „Komise ale nemůže vyjednávat o své vlastní vůli. Potřebuje schválení v Radě a mandát pro schválení pro české zástupce musí posvětit obě komory Parlamentu,“ řekl Benešík ČTK. Předběžný souhlas Sněmovny a Senátu s navrhovaným nařízením vyžadují jednací řády obou parlamentních komor.

Británie má podle dosavadních předpokladů opustit EU 29. března. Vývoj je ale nejistý. Návrh nařízení zachovává dočasnou možnost Británie a tamních příjemců peněz účastnit se nadále programů tak, jako kdyby Británie zůstala členem EU. Podmínkou bude závazek Británie nadále přispívat do rozpočtu unie na rok 2019 a umožnit pokračování kontrola a auditů unijních peněz.

V případě, že by UK přestalo podmínky stanovené v tomto nařízení plnit, tento náhradní a dočasný rámec by se přestal aplikovat,“ stojí v předkládací zprávě. EU zastává dlouhodobě názor, že jak unie, tak Británie by měly dostát všem svým finančním závazkům, které vznikly v době členství Británie v EU, stojí v materiálu. „Tento základní princip pak z pohledu EU není dotčen ani případnou absencí dohody o vystoupení,“ uvádí předkládací zpráva.

Vláda v materiálu píše, že pohledu ČR je klíčové, aby Británie v maximální míře dostála svým finančním závazkům z dob svého členství. Česko proto vítá, že Evropská komise předložila návrh řešení odchodu Británie bez dohody. „Situace v UK je zatím nepřehledná, vyvíjí a mění se každým dnem,“ podotýká vláda.

ČTK