Index výrobního rizika sestavený společností Cushman & Wakefield ukazuje, jak někdejší nízkonákladové oblasti jako např. Čína a Indie díky vládou podporované adopci technologií stoupají na žebříčku tvorby hodnoty.

Kvůli rostoucím obavám ohledně ochrany duševního vlastnictví a díky dostupnosti kvalifikované pracovní síly zůstávají Spojené státy na prvním místě žebříčku váženého z hlediska minimalizace geopolitických rizik, Česká republika je globálně třetí a první v Evropě.

Globální poskytovatel realitních služeb Cushman & Wakefield zveřejnil novou zprávu, v níž hodnotí 48 světových lokalit co do vhodnosti k rozšiřování či stěhování provozů globálních výrobců. Přestože se konkrétní potřeby různých výrobců liší, díky vládním investicím do přijetí technologií se v tomto ohledu daří Číně. Spojené státy jsou zase nejatraktivnější pro firmy, které se snaží minimalizovat ekonomická a politická rizika. V tomto ohledu je po Spojených státech a Kanadě nejlepší destinací Česká republika. Dle základních kritérií pak obsadila pátou příčku globálně a první příčku v Evropě.

Cushman & Wakefield – Index výrobního rizika 2019
Celkové pořadí Základní kritéria Nákladové kritérium Riziková kritéria
1 Čína Čína Spojené státy
2 Spojené státy Malajsie Kanada
3 Indie Vietnam Česká republika
4 Kanada Indonésie Čína
5 Česká republika Indie Singapur
6 Polsko Thajsko Německo
7 Malajsie Litva Dánsko
8 Litva Rumunsko Finsko
9 Maďarsko Srí Lanka Rakousko
10 Thajsko Polsko Velká Británie

Přesto, že Česko nepatří zdaleka mezi nejlevnější země z hlediska výrobního průmyslu, kde se hodnotí nejen mzdy tuzemské pracovní síly, ale také ceny energií, průmyslové výstavby a administrativních poplatků, je vyhodnocena jako nejlepší destinací pro výrobu v Evropě, a to hlavně díky vysoké bezpečnosti, relativní politické stabilitě, v porovnání se svými sousedy na východ Evropy, a ekonomické a korporátní stabilitě. Rizika jsou tudíž pro investory minimální. Velkou výhodou je i centrální poloha se strategickým přístupem na hlavní evropské trhy,“ říká Ferdinand Hlobil, vedoucí týmu pronájmu průmyslových ploch ve střední a východní Evropě ve společnosti Cushman & Wakefield.

Index výrobního rizika (Manufacturing Risk Index, MRI) společnosti Cushman & Wakefield posuzují každou zemi podle 20 proměnných, z nichž vycházejí tři vážené žebříčky hodnotící podmínky, náklady a rizika pro výrobu. Zdrojová data indexu pocházejí z řady spolehlivých zdrojů, mj. od Světové banky, UNCTAD a Oxford Economics.

Ze zprávy vyplývá, že z pohledu základního scénáře, který přikládá stejnou důležitost podmínkám pro podnikání a cenové konkurenceschopnosti v dané zemi, je na prvním místě Čína. Na druhém místě se umístily Spojené státy, následované v první pětici ještě Indií, Kanadou a Českou republikou. Česká republika dosáhla nejvyšší pozice z evropských zemí, přičemž na předních místech se umístily také Polsko, Litva a Maďarsko.

Při pohledu na data z hlediska nákladů – jež upřednostňuje země s nižšími provozními výdaji včetně mzdových – se na prvním místě stále drží Čína a asijské země dominují i první desítce. Z jiných oblastí se v první desítce umístily pouze Litva na sedmém a Rumunsko na osmém místě.

Třetí žebříček – na základě rizik – bere v úvahu rostoucí geopolitické riziko a straní zemím, kde jsou ekonomické a politické hrozby nejmenší. V tomto ohledu vede Severní Amerika s USA na prvním a Kanadou na druhém místě, přičemž Čína se propadla až na čtvrté místo. Na evropské země připadá více než polovina první desítky – vede Česká republika, která se v žebříčku umístila celkově třetí, a z dalších evropských zemí se do první desítky prosadily ještě Německo, Dánsko, Finsko, Rakousko a Velká Británie.

Autorka studie Lisa Graham, vedoucí oddělení společnosti Cushman & Wakefield pro průzkum odvětví logistiky a průmyslu v regionu EMEA, prohlásila: „Tyto žebříčky poskytují zásadní vhled do rapidně se vyvíjejícího odvětví výroby a do rozhodujících faktorů při volbě lokalit. Globální výroba vstoupila do nové éry, která se vyznačuje rostoucím vlivem technologií při řešení otázek produktivity, nedostatku pracovních sil a bezpečnosti v odvětvích výroby a logistiky.

Jsme svědky vzestupu někdejších nízkonákladových oblastí jako Číny a Indie v řetězci tvorby hodnoty, a to díky vládní podpoře adopce technologií. Proto si v našich žebříčcích tak dobře vedly právě asijské země.