Budoucnost pracovního trhu bude dle odborníků silně spjata s celoživotním vzděláváním. I kvůli automatizaci, robotizaci a digitalizaci průmyslu bude růst důraz na rozvíjení měkkých dovedností. Ty přitom často poptávají i sami zaměstnanci, dychtiví pracovat na svém osobním rozvoji. Chcete-li, aby vámi nabízený program firemního vzdělávání vaše pracovníky zaujal a zároveň pomohl i samotné firmě, neměli byste opomenout například kurzy týkající se manažerských dovedností, obchodního psaní či zvládání stresu.

V posledních několika letech prochází globální i tuzemský pracovní trh prudkým vývojem. Zejména v souvislosti s nástupem Průmyslu 4.0 se pracovníci v podstatě všech odvětví musejí připravit na to, že chtějí-li být ve své práci úspěšní, bude je čekat nepřetržité, celoživotní vzdělávání. Zejména mladší generace s tím počítají, a navíc na svých dovednostech skutečně pracovat chtějí. Očekávají ale, že jim příležitosti ke vzdělávání nabídne zaměstnavatel. Firemní vzdělávání tak v současnosti patří k jednomu z nejžádanějších pracovních benefitů.

Mezi nejpoptávanějšími dovednostmi pak kralují především takzvané měkké dovednosti. „Měkké dovednosti budou v příštích letech se sílící robotizací a automatizací hrát čím dál důležitější roli. Důraz na ně je kladen i vzhledem k proměňující se firemní kultuře – zaměstnanci čím dál více požadují pozitivní firemní kulturu založenou na respektu a spolupráci. Šéfové-diktátoři zkrátka nemají šanci u nich uspět. Lídři se tudíž musejí učit jednat s lidmi, motivovat je, vést je s empatií,“ vysvětluje Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům. Které měkké dovednosti tedy nabídnout svým zaměstnancům, aby drželi krok s dobou a poptávkou, a zároveň byly přínosné pro jejich budoucí kariérní vývoj či třeba i spokojenost v práci?

1. Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti byly a jsou jednou z klíčových měkkých dovedností. Dobří manažeři mají dle mnohých studií i statistik zásadní vliv na spokojenost a zapojení zaměstnanců i na jejich udržení ve firmě. Například podle analytické platformy Culture Amp zaměřené na spokojenost zaměstnanců ve firmách s dobrým vedením plánuje zůstat 89 procent pracovníků, zatímco ve firmě se slabým vedením jen 22 procent.

2. Emoční inteligence

Emoční inteligence (EQ) je, mimo jiné, schopnost člověka rozpoznat a chápat své emoce i emoce druhých a umět zvládat a řídit projevy svých emocí. Vysoká EQ je potřebná především u zaměstnanců v oblastech prodeje, zákaznické podpory a rovněž u manažerů a leaderů, v jejichž případě výzkumy naznačují, že je EQ dokonce důležitější než jejich odbornost či IQ.

3. Obchodní psaní

Podle nedávného průzkumu společnosti Udemy specializující se na online firemní kurzy se 44 procent oslovených manažerů vyjádřilo, že jim u absolventů vysokých škol nastupujících do zaměstnání nejvíce chybí dovednosti spjaté s psaním obchodních textů. Právě umění vytvořit kvalitní texty a dobře se vyjadřovat v psané formě přitom v době sociálních médií a intenzivní e-mailové komunikace rapidně nabývá na významu.

4. Prezentace, veřejné vystupování a vyjednávání

Pro řadu lidí je vyhlídka, že budou muset promluvit před velkým publikem – nebo i jen pár kolegy –, stále noční můrou. Dovednosti spojené s prezentacemi a veřejným vystupováním jsou však stále častěji vyžadovány a postavit se před publikum musí pravidelně čím dál více lidí. Firemní kurzy zaměřené na řečnické dovednosti se tak dostávají do popředí zájmu. Společně s nimi pak roste důraz i na schopnosti vyjednávací. Ty se uplatňují nejen v obchodních jednáních, ale též i v komunikaci v rámci pracovního týmu. „Dobré vyjednávací schopnosti jsou nutností hlavně pro týmové lídry, kteří musejí zvládnout pohybovat se ve firemní kultuře, v níž se nyní více než přímé příkazy uplatňují principy kompromisu a kooperace. Dobrý lídr musí umět obhájit své názory a vyjednat podporu pro své návrhy,“ říká Jiří Jemelka.

5. Zvládání stresu

Chronický stres je v současné době jednou z nejrozšířenějších „civilizačních nemocí“ a jedním z jeho nejčastějších zdrojů je pak právě zaměstnání. Například podle studie institutu American Institute of Stress a společnosti Gallup z roku 2017 zažívá pracovní stres 80 procent pracujících a celých 40 procent kvůli němu muselo vyhledat odbornou pomoc. Firmy tak houfně nabízejí různé programy péče o mentální zdraví a mezi zaměstnanci jsou a i nadále budou velmi žádané kurzy zvládání stresu a úzkosti.