Technologie pomáhají s péčí o duševní zdraví. Roste využívání celé řady technologií – od online diskusních místností, mobilních aplikací a služeb GP (virtuálních konzultací) až po umělou inteligenci a virtuální realitu.

Průzkum společnosti Accenture realizovaný ve Velké Británii na více než dvou tisících zaměstnanců zjistil, že čtyři z 10 lidí (39 procent) již používají ke zvládání stresu, zlepšení spánku a posílení duševní pohody technologie, jako jsou on-line služby, mobilní aplikace a nositelná zařízení. Proaktivní využití technologií je důsledkem toho, že čím dál tím větší podíl lidí má psychické problémy – potýkala se s nimi více než polovina (55 procent) respondentů. V této skupině je využití technologií k péči o duševní pohodu ještě vyšší, a to 46 procent.

Není proto divu, že většina respondentů (77 procent) se domnívá, že lidé by měli podniknout aktivní kroky k řízení svého duševního zdraví. Více než polovina (57 procent) respondentů uvedla, že aplikace a online technologie se stanou první možností, kterou v takovémto případě zvolí. Většina z nich využila nebo by využila on-line poradenské služby nebo linky pomoci (72 procent), aplikace pro meditaci nebo relaxaci (69 procent), online chatovací místnosti a podpůrné skupiny (67 procent) a interaktivní služby GP (65 procent). Přibližně polovina (52 procent) by navíc použila chatbota využívající umělou inteligenci, aby podpořil jejich duševní pohodu. Ještě více, a to 55 procent lidí věří, že virtuální realita může pomáhat s řešením problematiky duševního zdraví.

Dvě třetiny (67 procent) z těch, kteří použili technologii na podporu svého duševního zdraví uvedly, že jejich volba technologie byla založena na doporučení zdravotnických pracovníků. Nicméně jeden ze tří respondentů (32 procent) hodlá použít technologii na podporu svého duševního zdraví bez jakéhokoli odborného poradenství a tři ze čtyř (75 procent) by zvážili použití technologie, aniž by věděli, jak důkladně byla testována.

Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje nabídka technologií pro duševní zdraví, mohou společnosti podporovat své zaměstnance tak, že jim poskytnou přístup k nástrojům, které byly otestovány a jsou považovány za efektivní,“ říká Barbara Harvey, výkonná ředitelka společnosti Accenture a vedoucí oddělení duševního zdraví ve Velké Británii. „Technologie však budou vždy jen součástí řešení – nenahrazují lidi, kteří spolu mluví a podporují se. Je to jen část vytváření skutečně lidského pracoviště, kde se každý cítí bezpečně a neskrývá zájem o duševní zdraví. “

Téměř devět z deseti respondentů (87 procent) se domnívá, že roste informovanost o duševním zdraví a že lidé jsou ochotní o těchto otázkách hovořit otevřeněji, než tomu bylo před několika lety (82 procent). Výrazný dopad na obecné povědomí měla ochota vysoce postavených lidí hovořit o svých vlastních problémech v oblasti duševního zdraví, jak uvedla více než polovina (53 procent) respondentů.

Jiná je situace na pracovištích. Jen jeden z pěti zaměstnanců (22 procent) uvedl, že jsou v hovorech s kolegy otevřeni v otázkách duševního zdraví. Nejčastěji uváděnými důvody, kvůli nimž respondenti nechtějí diskutovat o problémech s duševním zdravím, jsou strach, že se s nimi bude zacházet jinak (39 procent), rozpaky (30 procent) a přesvědčení, že by to poškodilo jejich kariérní vyhlídky (27 procent). Pouze 14 procent uvedlo, že se o důležitosti péče o duševní zdraví na pracovišti hovořilo nebo hovoří.

Další z klíčových zjištění průzkumu: pouze čtvrtina (25 procent) respondentů věděla o nějakých iniciativách k podpoře duševního zdraví v jejich společnosti a pouze jeden z pěti (20 procent) uvedl, že jejich organizace má kodifikovanou strategii v oblasti duševního zdraví. Průzkum také zjistil, že mladší lidé využívají technologie na podporu svého duševního zdraví v podstatně větší míře. Pro porovnání: z generací Y a Z hodlá používat aplikace pro chytré telefony k péči o své duševní zdraví 75 procent respondentů, z generace X to bylo 53 procent a z období baby boomu jen 36 procent respondentů. Při využívání technologií dominují muži: z generace Y chce hledat podporu prostřednictvím technologie 86 procent mužů (a pouze 66 procent žen), kteří uvedli, že by použili nebo by zvážili používání aplikací nebo interaktivních testů, které pomáhají diagnostikovat duševní zdraví.

Zdroj: Accenture