Česká republika má v současné době přibližně šest procent neobsazených volných pracovních míst. Země tím přichází o stovky miliard korun potenciálního HDP ročně. Jednou z cest, jak tento problém řešit, je příchod kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí.

V zemích EU nejde o nic neobvyklého. Například Lucembursko, země s největším podílem HDP na obyvatele, má při necelých 600 tisících obyvatelích přes 200 tisíc zaměstnaných cizích státních příslušníků. V Česku, které má téměř 18krát více obyvatel, je počet cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem, tedy potenciálních zaměstnanců, pouhých 260 tisíc.

Když si podnikatelé poradili s většinou problémů během hospodářské krize, a nutno říci s minimální podporou vlády, vrátil se rychlý růst ekonomiky a zaměstnanosti. V krátké době měla ČR nejnižší míru nezaměstnanosti a již od roku 2015 má také nejvyšší podíl neobsazených volných pracovních míst. Příslušná ministerstva ale tuto problematiku aktivně neřeší. Vláda sice schválila opatření k navýšení kvót v režimu Ukrajina o polovinu původního počtu, ale dle stanovisek ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí z porady konané na MV dne 19. června 2019 vyplývá, že nelze zkrátit dobu vyřízení žádostí a nástupu zahraničních pracovníků u českých zaměstnavatelů. Pro zaměstnavatele, kteří nejsou schopni vzhledem k čekací době až 6 měsíců plnit zakázky, je to katastrofální situace,“ říká prezident KZPS ČR Jan Wiesner.