Typologii lidí, ve které byl hlavním měřítkem jejich přístup k penězům a hospodaření s nimi, na základě rozsáhlého průzkumu Češi a finance vytvořila Sberbank. Z těchto výsledků vzešlo pět různých skupin, které průzkum pojmenoval v duchu sportovní terminologie jako tenisty, běžce, motorkáře, jogínky a plavkyně. Nejpočetnější skupinu (třicet procent) tvoří běžci, kteří si vedou alespoň základní přehled o svých financích. Do hloubky se finančními produkty však nezabývají. Plavců a plavkyň, kteří peníze příliš neřeší, je čtrnáct procent.

Sberbank se v průzkumu Češi a finance respondentů dotazovala na jejich hospodaření s penězi, jak spoří, investují, zda si vedou přehled o svých financích, jaký mají vztah k půjčkám a finančním institucím. „Pozitivní je, že dvě nejpočetnější skupiny, tenisté a běžci, tvoří lidé, kteří přistupují k penězům poměrně zodpovědně a efektivně. Dokáží své úspory dlouhodobě zhodnocovat. Do těchto typů lze přitom v průběhu života dospět,“ popisuje Radka Černá, tisková mluvčí Sberbank.

Tenisté investují, motorkáři rozhazují, jogíni schovávají

Tenisté (20 procent) patří mezi nejrozvážnější a nejzkušenější Čechy, kteří mají vše dopředu promyšlené, ale dokáží rychle reagovat i na nenadálé situace. Jsou šetřiví, vedou si přehled veškerých rodinných příjmů a výdajů (64 procent) a rádi zhodnocují své finance. Půjčku berou jako něco, co může zkvalitnit jejich život, zásadně si půjčuji jen od banky a po předchozím porovnání podmínek na trhu (59 procent z nich). V dané skupině převažují muži (56 procent) s věkovým průměrem 47 let.

Běžci představují ve společnosti nejpočetnější skupinu (30 procent), nejčastěji se jedná o starší muže (61 procent). Jsou vytrvalí, poctiví a snaží se mít alespoň základní přehled o rodinných financích (42 procent si vede přehled na papíře). Ačkoliv nejsou materiálně založení, půjčky přirozeně patří k jejich životu. Na rozdíl od tenistů si půjčují bez hlubších úvah a bez řádného srovnání nabídek na trhu.

Motorkáři (18 procent) mají rádi rychlost a riziko a s penězi zachází velmi spontánně. Jedná se především o mladé lidi do 30 let (40 procent) s podobným zastoupením mužů a žen. Ačkoliv mají silnou touhu ušetřit hodně peněz (až 88 procent z nich), daří se jim to nejméně ze všech skupin. Peníze jsou podle nich k tomu, aby se především utrácely (89 procent).

Jogínky (18 procent) jsou naopak velmi šetřivé a spíše než na finanční instituce spoléhají samy na sebe. V této skupině převažují ženy (62 procent) ve středním věku. Nadprůměrně zvažují každý výdaj (až 67 procent z nich) a potřebují mít velkou finanční rezervu (76 procent). Ze všech skupin nejvíce spoří. Mají dokonalý přehled o všech financích.

Pro plavkyně (14 procent) peníze nejsou důležité vůbec, zatím o ně nikdy neměly nouzi. Převažují zde mladé ženy (57 procent), průměrný věk této skupiny je 35 let. Pokud někdy plavkyně potřebovaly peníze, obrátily se na rodinu. K půjčkám se staví spíše lhostejně. Obdobně přistupují i k ostatním finančním produktům.

O výzkumu Češi a finance Sberbank

Kvantitativní výzkum provedený společností Response now analyzuje postoje české populace k financím, zkoumá motivace půjčování peněz a hospodaření s příjmy. Proběhl prostřednictvím dotazování respondentů se zaměstnáním ve věku 18-65 let, byly rovnoměrně zastoupené věkové skupiny, region, pohlaví. Účastnilo se jej 505 respondentů, sběr dat probíhal na konci roku 2018.