Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad vyplynulo, že v uplynulých šesti měsících změnilo zaměstnání sedmnáct procent Čechů. Další zhruba pětina lidí si aktuálně novou práci buď aktivně hledá, nebo se po zajímavých pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží.

Zhruba 12 procent dotazovaných (2x více žen než mužů) v průzkumu uvedlo, že cítí silnou potřebu začít dělat něco úplně jiného než dosud. Nejčastěji měnili zaměstnání lidé pracující v potravinářské výrobě, v oboru hotelnictví a stravování, v chemickém průmyslu a v telekomunikačních a poštovních službách. Se svým stávajícím zaměstnavatelem je spokojeno 68 procent českých zaměstnanců.

Kdo změnil zaměstnání a proč?

Během posledního půl roku vyměnilo zaměstnání 17 procent lidí, což je o 3,5 procenta méně než v předchozí vlně průzkumu. Míra fluktuace byla o něco vyšší u žen (17,6 procenta) než u mužů (16,4 procenta). Nejvyšší podíl těch, kteří měnili práci, připadá tradičně na nejmladší věkovou kategorii zaměstnanců ve věku 18 – 24 let (33,3 procenta) a také na kategorii zaměstnanců ve věku 25 až 34 let (32,3 procenta). Jako nejčastější důvod pro změnu zaměstnavatele uváděli respondenti průzkumu získání lepších podmínek (41 procent), nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem (29 procent) a osobní důvody (25 procent). Pokud jde o obory, tak k největší fluktuaci zaměstnanců došlo ve výrobě potravinářských výrobků, v oboru hotelnictví a stravování, v chemickém průmyslu a v telekomunikačních a poštovních službách. „Z průzkumu vyplynulo, že nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem byla hlavním důvodem ke změně práce pro 29 procent respondentů, což je o 10 procentních bodů více než v předchozím období. Pro zaměstnavatele z toho plyne jediné, pokud si chtějí udržet zaměstnance, musí jim nabídnout takové podmínky, aby neměli chuť poohlížet se po jiných pracovních příležitostech. Nejde přitom jen o finanční ohodnocení a benefity, ale i o atmosféru na pracovišti a náplň práce. Celých 12 procent respondentů průzkumu totiž uvedlo, že chce dělat něco úplně jiného než dosud. Je tedy na zaměstnavateli, zda dokáže svým lidem vyjít vstříc i v náplni práce a nabídnout jim pozici, která jim bude vyhovovat,“ komentuje to Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad.

Kdo hledá novou práci?

Novou práci aktuálně aktivně hledá pouze 4,4 procent dotazovaných, 17 procent se pak po nových pracovních nabídkách a příležitostech poohlíží. Ženy jsou v tomto ohledu aktivnější než muži, novou práci si aktivně hledá 6,4 procent žen, ale jen 2,5 procent mužů. „Počet lidí aktivně hledajících práci konstantně klesá už celé dva roky a nedá se očekávat, že by se tento vývoj otočil. Pro zaměstnavatele to znamená, že musí při hledání nových lidí zapojovat i jiné techniky než klasickou inzerci. Lidé mají více možností na výběr, a proto je stále více zajímají faktory jako je firemní kultura, atmosféra a reputace dané firmy, kterou dále nejlépe zprostředkují spokojení zaměstnanci,“ vysvětluje Alžběta Honsová.

Spokojenost a obavy

Oproti předchozímu čtvrtletí se mírně snížil počet lidí, kteří jsou spokojeni se svým stávajícím zaměstnavatelem, přičemž muži jsou o něco spokojenější než ženy. Zároveň klesl podíl zaměstnanců (na 4 procent), kteří se velmi obávají, že by mohli přijít o práci. Více se obávají muži než ženy, nejvíce v kategorii těch nejstarších (55-67 let) a nejmladších (18-24 let) zaměstnanců. Dle Alžběty Honsové mají relativně největší obavy ze ztráty práce lidé pracující v telekomunikačních a poštovních službách, ve stavebnictví, v oblasti výroby a v dopravě.

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad

Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce. Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto druhou vlnu Randstad Workmonitor průzkumu 2019 proběhlo v období od 23. dubna do 9. května 2019.

Zdroj: společnost Randstad