Drtivá většina Čechů je pro úplné zrušení daně z nabytí nemovitosti, která významně zvyšuje ceny starších bytů. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury IPSOS pro Central Group.

Čtyřprocentní daň z koupi každé nemovitosti kromě novostaveb platí od roku 2016 výhradně kupující. Senátoři ji nedávno označili doslova za nemorální, jelikož trestá lidi za snahu pořídit si vlastní bydlení. Navrhli ji proto zcela zrušit, o čemž by měli nyní na své úterní schůzi rozhodnout poslanci.

Pro zrušení daně se striktně (odpověď Rozhodně ano) vyjádřilo 66,2 procenta Čechů, volbu Spíše ano volilo dalších 21,1 procenta dotázaných. Celkem tak odstranění této povinnosti z českého daňového systému žádá 87,3 procenta Čechů. Nejhlasitější odpůrce má přitom daň v Praze, kde se striktně pro její zrušení vyjádřilo 74,4 procenta obyvatel, a v Plzni, kde se proti dani rozhodně staví 71,3 procenta lidí.

Výsledky průzkumu potvrzují, že lidé jsou nejen v době bytové krize na daň z nabytí nemovitosti velmi citliví. K řešení nedostupnosti bydlení by přitom pomohlo jakékoli snížení daňové zátěže spojené s byty, tedy například i snížení DPH z 15 na 10 procent. Jen to by kupujícím ušetřilo u průměrného bytu v Praze kolem 300 tisíc korun,“ reagovala na výsledky průzkumu výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Detailnější pohled na výsledky dosud jediného průzkumu, který se pohledu Čechů na daň z nabytí nemovitosti věnoval, odhalí, že míra odporu je nejvyšší ve věkové skupině od 27 do 36 let. Tedy u lidí, kteří nejčastěji přemýšlejí o nákupu první nemovitosti. Pro zrušení (součet odpovědí Rozhodně ano a Spíše ano) se zde vyjádřilo bez jedné desetiny rovných devadesát procent lidí. Následuje věková skupina 45 až 53 let s 88,8 procenta, u níž se nejpravděpodobněji projevuje nákup druhé nemovitosti pro potomky či za účelem investice.

Proti zrušení daně se naopak striktně staví jen dvě procenta dotázaných, s odpovědí „Spíše ne“ to pak bylo pouhých 5,2 procenta. I zde se výsledky lehce liší podle věku dotazovaných, kdy jsou k dani výrazně smířlivější mladí lidé od 18 do 26 let či ti, kteří pocházejí ze středně velkých měst. Ve všech případech však výrazně dominují hlasy pro zrušení daně. Odpor k dani obecně roste s velikostí města, odkud dotazovaní pocházeli, i s dosaženým vzděláním.

Jste pro zrušení daně z nemovitosti? (dle věku a počtu obyvatel)
Věk 18 – 26 27 – 35 36 – 44 45 – 53 54 – 65
Rozhodně ano 53,8 66,8 64,7 67,1 73,3
Spíše ano 29,6 23,1 21,4 21,7 14,3
Spíše ne 5,4 2,0 3,1 2,1 3,8
Rozhodně ne 1,7 2,0 3,1 2,1 1,2
Nevím 9,6 6,2 7,7 7,0 7,4
Počet obyvatel <1 000 1 001-5 000 5 001-20 000 20 001-100 000 >100 000
Rozhodně ano 66,9 67,5 62,9 62,3 70,3
Spíše ano 21,1 20,4 21,2 21,8 21,3
Spíše ne 3,0 3,6 5,4 3,1 1,6
Rozhodně ne 2,3 1,2 0,7 2,8 2,7
Nevím 6,8 7,4 9,7 10,1 4,1


Zdroj: IPSOS pro Central Group, září 2019 (1575 respondentů, celá ČR, 18-65 let)

Významnou roli sehrává daň z nabytí nemovitých věcí při rozhodování kupujících, zda si pořídit starší byt, nebo sáhnout po novostavbě. Ze zkušeností Central Group vyplývá, že na první pohled zřejmá cenová výhoda starších bytů se po detailnějším rozboru rozpustí v argumentech, které hrají naopak ve prospěch novostaveb. Kromě toho, že se u bytů mladších pěti let daň z nabytí nemovitosti při prvním převodu vlastnictví neplatí, klienti oceňují zejména benefity vycházející ze samotné podstaty nově postaveného bytu. K tomu patří zejména výhoda dosud neobývaného prostoru s možností jej zcela přizpůsobit svým představám a přáním bez nutnosti řešit kompletní rekonstrukci spojenou se staršími byty, ale i obecně nižší administrativa.