Začátek školního roku je v řadě rodin obdobím, kdy rodiče s dětmi řeší výši nebo samotné dávání kapesného. Děti většinou ocení, když částky na kapesném rostou; rodiče naopak očekávají, že se kapesné stane cestou, jak ratolesti naučit rozumně s penězi hospodařit.

Každopádně naprostá většina rodičů – kolem 90 procent – svým dětem kapesné dává. Nejčastěji je to jednou měsíčně a tři čtvrtiny dětí si měsíčně přijdou na částku vyšší než 250 korun. Vyplývá to z marketingového výzkumu, který si na téma rodinné finance u výzkumné agentury Kantar zadala Equa bank.

Typické české dítě jako kapesné od svých rodičů dostává kolem 500 korun měsíčně, rodiče mu jej vyplácí pravidelně každý měsíc a nejčastěji v hotovosti,“ říká Ondřej Hák, ředitel produktů a rozvoje obchodu Equa bank a dodává: „Je ale vidět, že rodiče stále více učí své děti využívat bankovní nástroje, protože, sice 73 procent dětí stále dostává kapesné v hotovosti, nicméně celých 27 procent už dostává od rodičů celé nebo část kapesného na svůj vlastní běžný účet, který tak musí umět obsluhovat – včetně například základních operací či platební karty. Právě kapesné na účet je dobrou cestou, jak děti učit finanční samostatnosti.

Podobně jako u dospělých také u dětí panují výrazné rozdíly v příjmech. Zatímco 4 procenta dětí se mohou těšit měsíčně na vysoce nadprůměrné kapesné vyšší než 1 500 korun, celých 20 procent dětí nedostává od svých rodičů kapesné vůbec nebo jen nepravidelně – rozhodně ne každý měsíc.

Rodiče nechávají dětem vcelku volnost v tom, jak své kapesné využijí. Zhruba polovina rodičů (55 procent) sice chce vědět, na co přibližně kapesné děti vydají, ale jen velmi malá část (11procent) chce mít nad využitím kapesného detailnější přehled.

Zhruba polovina rodičů vnímá kapesné jako důležitý nástroj k tomu, jak naučit děti hospodařit s penězi. Chtějí, aby s přijímáním kapesného byly u dětí spojeny i povinnosti, které jsou podobné tomu, co řeší dospělý člověk, když musí vyjít se svým příjmem, který dostává například jako výplatu ve svém zaměstnání. Proto například třetina rodičů přímo využívá kapesné jako nástroj, jak naučit děti spořit si část peněz. Dvě pětiny (41 procent) rodičů pak chtějí, aby si děti z kapesného přímo hradily určité náklady, které jsou spojeny s jejich životem.

Výzkum realizovala pro Equa bank výzkumná agentura Kantar na vzorku obecné populace (500 respondentů) ve věku 16 – 69 let.