Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad vyplynulo, že v uplynulých šesti měsících změnilo zaměstnání 21,7 procenta Čechů. Další čtvrtina lidí si aktuálně jinou práci buď aktivně hledá (6,7 procenta), nebo se po zajímavých pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží (18,3 procenta).

Další téměř třetina zaměstnanců (29 procent) v průzkumu uvedla, že je otevřená zajímavým pracovním nabídkám pokud by se objevily. Zhruba 13 procent dotazovaných uvedlo, že cítí silnou potřebu začít dělat něco úplně jiného než dosud.

Kdo změnil zaměstnání a proč?

Během posledního půl roku změnilo zaměstnání 21,7 procenta lidí, což je o 4,7 procenta více než v předchozí vlně průzkumu. Míra fluktuace byla výrazně vyšší u mužů (25,8 procenta) než u žen (17,9 procenta). Nejvyšší podíl těch, kteří měnili práci, připadá na věkové kategorie 25 až 34 let (29,2 procenta) a 35 až 44 let (25,3 procenta). Jako nejčastější důvod pro změnu zaměstnavatele uváděli respondenti průzkumu získání lepších pracovních podmínek (33 procent), nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem (27 procent) a osobní touha po změně (23 procent). Pokud jde o obory, tak k největší fluktuaci zaměstnanců došlo v oblasti zemědělské výroby, lesnictví a rybolovu, v chemickém průmyslu a ve veřejné správě. „Fluktuace v zemědělství či lesnictví je v letních měsících tradičně silná, zajímavé jsou však intenzivnější pohyby ve veřejné správě. Zaměstnanci úřadů jsou obvykle loajální pracovníci, nicméně je vidět, že bohatá nabídka pozic v komerční sféře je i navzdory růstu platů ve státní a veřejné správě lákavá,“ komentuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad.

Kdo hledá novou práci?

Novou práci aktuálně aktivně hledá 6,7 procenta dotazovaných a 18,3 procenta se po nových pracovních nabídkách a příležitostech poohlíží. Ženy jsou mírně aktivnější než muži, novou práci si aktivně hledá 7,7 procenta žen a 5,6 procenta mužů. Nejaktivněji hledají jinou práci zaměstnanci ve věkové skupině 35 – 44 let. „Zástupci mladší generace spadají spíš do kategorie pasivních kandidátů, předpokládají, že si je najde jejich potenciální zaměstnavatel sám. Očekáváme, že s úbytkem pracovních nabídek, který se již nyní začíná v řadě regionů objevovat, počet pasivních uchazečů klesne. Kdo bude chtít získat novou a atraktivní práci, bude se o to muset osobně zasadit,“ vysvětluje Alžběta Honsová. „Aktuální predikce náborů ze strany zaměstnavatelů jsou navíc velmi konzervativní a opatrné,“ dodává.

Spokojenost a obavy

Oproti předchozímu čtvrtletí se mírně snížil (-3 procenta) počet lidí, kteří jsou spokojeni se svým stávajícím zaměstnavatelem (65 procent). Zároveň mírně stoupl podíl zaměstnanců (na 6,2 procenta), kteří se velmi obávají, že by mohli přijít o práci. Více se obávají muži (8,6 procenta) než ženy (3,9 procenta), nejčastěji ve věkových kategoriích 25 až 44 let. Dle Alžběty Honsové mají relativně největší obavy ze ztráty práce lidé pracující ve výrobě a průmyslu konkrétně v oblasti zemědělské výroby, lesnictví a rybolovu (20 procent), tradičně v oblasti hotelnictví a stravování (11 procent), ale také v oblasti IT a podnikových služeb (11 procent).

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, a nyní již zahrnuje 34 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce. Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto třetí vlnu Randstad Workmonitor průzkumu 2019 proběhlo v období od 18. července do 5. srpna 2019.