Přes dvě třetiny lidí je toho názoru, že čeští senioři se stravují nezdravě, vyplývá z aktuálního průzkumu poradenského portálu Neztratitsevestari.cz- Ten provozuje nezisková organizace Sue Ryder.

Jako hlavní důvod uváděli respondenti průzkumu nejčastěji omezené finanční zdroje seniorů (49 procent). Cestu ke zlepšení vidí veřejnost ve zvyšování důchodů (36,5 procenta) a dotacích na seniorské stravování. Z průzkumu nám také vyplynulo, že 45 procent lidí nemá dostatečné informace, jak by se měli senioři zdravě stravovat. „To je jeden z důvodů, proč jsme zprovoznili poradenský portál Neztratitsevestari.cz, kde senioři i jejich rodiny najdou odpovědi jak na tyto otázky, tak i informace týkající se stáří, aktuální novinky i rady profesionálů, které pomohou při řešení životních situací,“ říká Denisa Ratajová ze Sue Ryder.

Průzkum ukázal, že Češi považují otázku stravování seniorů za důležitou (74 procent) a o stravování svých seniorských příbuzných se zajímají. „Vědí tedy, alespoň rámcově, jak se stravují (85 procent). Za spíše nezdravé považuje jejich stravování 60,1 procent, za nezdravé 9 procent, za spíše zdravé 26,8 procenta a za zdravé pouze 4,2a procent,“ říká Tomáš Kučera ze společnosti Rondo Data, která průzkum realizovala.

Jako hlavní překážky zdravého stravování průzkum označil omezené finanční zdroje (49 procent), dietní omezení (16 procent) a zdravotní problémy jako jsou obtíže při polykání, žvýkání či snížená chuť k jídlu (16 procent).

Na dotaz, zda si myslí, že mají dobré informace, jak by se měli senioři zdravě stravovat, převažovaly odpovědi, že ano. Že mají spíše dostatečné informace, odpovědělo 40 procent lidí, za spíše nedostatečné je považuje 35 procent respondentů, za dostatečné 15 procent, za nedostatečné 10 procent.

Jako nejčastější zdroj informací uvádějí respondenti internet (63 procent), dále pak s odstupem doporučení blízkých (12 procent), odborné publikace (10 procent), informace od lékaře (10 procent) a časopisy (5 procent).

Cestou k lepšímu stravování seniorů by mělo být dle respondentů zvyšování důchodů (36 procent) či dotace seniorům na stravování (21 procent) a o zlepšení stravování seniorů by se měl zasadit stát (43,4 procenta) a rodina (41,1 procenta).

Průzkum v září 2019 na vzorku 3 000 respondentů realizovala společnost Rondo Data, která se zaměřuje na průzkumy veřejného mínění a výzkumy trhu.