Více než čtvrtina tuzemských firem předpokládá do budoucna zhoršení platební morálky svých zákazníků, ukazuje letošní průzkum pojišťovny Atradius Barometr platební morálky.

Česká ekonomika poroste v roce 2019 průměrně tříprocentním tempem. Navzdory tomuto vývoji je zde riziko poklesu pramenící z možnosti zhodnocení směnného kurzu, které by ovlivnilo mezinárodní konkurenceschopnost, nebo rychlého poklesu vnější poptávky. Toto riziko je způsobeno politickou nejistotou, možnou eskalací mezinárodních sporů nebo zpomalením eurozóny.

I přes nutnost strukturálních reforem, které by zajistily udržitelný růst, těžila česká ekonomika v posledních letech z rostoucího exportu poháněného zvýšenou mezinárodní konkurenceschopností tuzemských firem. Navzdory své výkonnosti zůstává ale zranitelná především vůči demografickým změnám. Ty mají za následek tlak na současnou kapacitu pracovních sil a nutí řadu firem hledat příležitosti pro svůj růst jinde, například v jižní Evropě,“ říká Markéta Stržínková, generální ředitelka pojišťovny Atradius pro Českou republiku, k výhledům tuzemské ekonomiky.

V regionu východní Evropy se nicméně předpokládá v roce 2019 pokles průměrného tempa růstu HDP z 3,4 procenta v loňském roce na 2,6 procenta. Je pravděpodobné, že zvyšující se napětí v mezinárodním obchodu s ohledem na obchodní válku USA s Čínou nebo riziko Brexitu bez dohody způsobí východoevropským státům potíže a výrazně zvrátí například trend počtu insolvencí v regionu.

Rostoucí ekonomika nabádá tuzemské firmy k využití obchodních úvěrů, více než čtvrtina českých dodavatelů ale předpokládá zhoršení platební morálky svých zákazníků

Množství B2B transakcí uskutečněných na základě obchodních úvěrů se v Česku meziročně téměř zdvojnásobilo. V roce 2019 jde o 87,6 procenta všech transakcí, zatímco ještě minulý rok se jednalo pouze o 43,3 procent. Je to výrazně více, než jaký je průměr zemí východní Evropy (67,2 procent), více transakcí uskuteční díky obchodním úvěrům pouze slovenské firmy. Jde o důsledek rostoucí spotřeby domácností poháněné růstem mezd, klesající nezaměstnanosti a příznivým podmínkám pro poskytování úvěrů. Zároveň jde i o důsledek zvýšeného exportu, kdy české firmy řeší prostřednictvím obchodních úvěrů konkurenceschopnost na zahraničních trzích.

Přibližně čtvrtina tuzemských faktur (B2B) zůstává ovšem i za tohoto stavu v den splatnosti nezaplacena. Jedná se sice o lepší čísla než v minulém roce (tehdy nebylo včas zaplaceno téměř 35 procent faktur), i tak ovšem dochází k negativnímu ovlivnění cash flow dodavatelů, kteří jsou nuceni hledat dodatečné zdroje likvidity nebo sami platí pozdě svým dodavatelům (22 procent respondentů). Zhruba 60 procent respondentů v ČR ovšem uvádí, že pozdní platby nemají vliv na jejich podnikání, což odpovídá silnému důrazu tuzemských podnikatelů na cash flow management.

V roce 2019 se ve východní Evropě očekává pokles průměrného tempa růstu HDP z 3,4 procenta v loňském roce na 2,6 procenta.  Vzhledem k tomuto vývoji očekává 27 procent respondentů v Česku do budoucna zhoršení platební morálky svých zákazníků (6 procent pak očekává dokonce výrazné zhoršení). Naopak zlepšení situace předpokládá pouze 7 procent dotázaných, což je nejnižší číslo v celé východní Evropě.

Atradius Barometr platební morálky

Každoroční mezinárodní průzkum platebních postupů podniků. Zpráva zaměřená na východní Evropu analyzuje data shromážděná od 1 516 respondentů v sedmi zemích (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Turecko, Bulharsko a Rumunsko). Přibližně 27 procent z tohoto vzorku tvoří zástupci velkých podniků, 32,5 procent malých a středních podniků a 40,5 procent mikropodniků. V České republice se průzkumu zúčastnilo 266 respondentů.